Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific MasterclassMD/PhD-trajectUitgebreide informatie
University Medical Center Groningen

Veelgestelde vragen (FAQs)

Proefschriften MD/PhD-studenten
Proefschriften MD/PhD-studenten

Wat is het voordeel van een MD/PhD-traject boven één van de andere promotietrajecten?
In het algemeen zijn 4 promotietrajecten te definiëren:
1. Geneeskundestudie (en behalen MD), gevolgd door medische specialisatie, gevolgd door promotietraject (in vele gevallen gecombineerd met klinische praktijk)
2. Geneeskundestudie (en behalen MD), gevolgd door (4-jarig) promotietraject, gevolgd door medische specialisatie
3. Geneeskundestudie gecombineerd met onderzoek (en behalen MD), gevolgd door AGIKO-traject (gecombineerd traject van promotieonderzoek en medische specialisatie)
4. Geneeskundestudie gecombineerd met (promotie)onderzoek (Bachelor ‘Honours’-traject en MD/PhD-traject), gevolgd door medische specialisatie; het JSM-traject!

Het JSM-traject biedt studenten het voordeel dat zij naast hun reguliere studie een promotietraject kunnen doorlopen. Dit bespaart de student aanzienlijke tijd t.o.v. de andere promotietrajecten. Het binnenhalen van een MD/PhD-traject is daarnaast prestigieus, staat goed op het cv en biedt studenten meer kans in de concurrentiestrijd voor goede en/of populaire opleidingsplaatsen.

Nadelen van een MD/PhD-traject zijn dat studenten vroeg in de carrière keuzes moeten maken met betrekking tot een onderzoeksonderwerp, er onder tijdsdruk moeten worden gewerkt, en het niet altijd makkelijk is de co-schappen te combineren met wetenschappelijk onderzoek.

Wat moet er gebeuren als een MD/PhD-traject is gehonoreerd?
Nadat het honoreringsbesluit genomen is, ontvangen de aanvragers/begeleiders een zgn. honoreringsbrief. Vervolgens dienen de begeleiders, via de beheerder van de disciplinegroep, een aanstellingsverzoek in bij de Junior Scientific Masterclass, om de formele aanstelling te bekrachtigen. De MD/PhD-kandidaat wordt vervolgens door de afdeling P&O uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek, waarna de officiële aanstelling volgt.
Het is belangrijk dat het aanstellingsverzoek minimaal zes weken voor de gewenste aanvangsdatum van het MD/PhD-traject wordt ingediend.

Op welke wijze kan een MD/PhD-student het beste de 2 jaren fulltime-aanstelling verdelen over de 4 aanstellingsjaren? Met welk factoren moet de MD/PhD-er rekening houden?
Het is lastig om in het algemeen aan te geven hoe de 2 jaren fulltime-aanstelling over de 4 aanstellingsjaren verdeeld zouden moeten worden. Dit is in grote mate afhankelijk van persoonlijke, financiële situatie en de planning (werkplan) van de MD/PhD-student. Deze is over het algemeen voor elke MD/PhD-er uniek.

Factoren waar rekening mee gehouden moet worden, zijn:
- staat de MD/PhD-er wel of niet ingeschreven als student?
- betaalt hij/zij collegegeld?
Indien een MD/PhD-er niet ingeschreven staat als student en geen collegegeld betaalt, heeft hij/zij ook geen recht op studiefinanciering.
- hoe lang heeft de MD/PhD-student nog recht op studiefinanciering?
- hoeveel wil hij/zij lenen bij de IBG?
- loopt het MD/PhD-traject parallel aan een academisch jaar of kalenderjaar?
- hoeveel verdient de MD/PhD-er bij naast de studie?

Hoeveel verdient de MD/PhD-student exact?
Het is in het algemeen ook lastig om aan te geven wat een MD/PhD-student exact verdient.

Factoren, die van invloed zijn op de hoogte van je salaris, zijn o.a.:
- hoe groot is de aanstellingsomvang?
- in welk jaar van de aanstelling zit de MD/PhD-student? Gedurende de 4-jarige aanstelling klimt de MD/PhD-student op van schaal 7.0 naar 7.3.
- ontvangt de MD/PhD-student studiefinanciering of een lening naast het salaris?
- heeft hij/zij recht op belastingteruggaaf (zie ook: http://belastingdienst.nl/particulier/teruggaafjongeren/)?

Meer weten?
Neem contact opnemen met dr. J.M. van der Mark (j.m.van.der.mark@umcg.nl). Via Joke van der Mark is het ook mogelijk een individueel overzicht te ontvangen van het salaris tijdens de MD/PhD-aanstelling.

Moet een MD/PhD-student wel of geen collegegeld betalen als hij/zij fulltime bezig is met onderzoek?
Als een MD/PhD-student besluit om één jaar fulltime te besteden aan onderzoek en dit jaar loopt parallel aan een academisch jaar (september – augustus), is het wellicht verstandig dat hij/zij zich uitschrijft als student. De MD/PhD-er hoeft dan namelijk voor dat hele studiejaar geen collegegeld te betalen. Loopt het onderzoeksjaar niet parallel aan een academisch jaar, dan zal de MD/PhD-student in de meeste gevallen wel collegegeld moeten betalen.

Mag/Moet een MD/PhD-er ‘Voortgangstoetsen’ maken in de jaren dat hij/zij fulltime met onderzoek bezig is?
Op het moment dat een MD/PhD-er een jaar fulltime besteedt aan onderzoek en zich uitgeschreven heeft als student (en geen collegegeld betaalt), hoeft hij/zij geen ‘Voortgangstoetsen maken’. Staat de MD/PhD-er wel ingeschreven als student, dan is het verstandig de Voortgangstoetsen te maken. Bij vragen hierover kan overlegd worden met mw. L. Datema, tel. 050-363.6312 of email, l.datema@med.umcg.nl.

Hoe wordt de voortgang van een MD/PhD-traject geëvalueerd?
Een MD/PhD-student wordt via één van de onderzoeksinstuten van de Graduate School Medical Sciences aangesteld bij het UMCG. De begeleider(s)/promotor(es) van de MD/PhD-er en het onderzoeksinstituut van de Graduate School zijn verantwoordelijk voor de evaluatie en voortgang van het onderzoekstraject.

Telt onderzoekservaring, opgedaan tijdens het MD/PhD-traject, mee bij een aanstelling als arts-assistent?
Bij de aanstelling van een arts-assistent hoeft de werkgever geen rekening te houden met onderzoekservaring, die voorafgaand aan je artsexamen is opgedaan. De verwachting is (en de eerste ervaringen bevestigen dat ook) dat werkgevers deze onderzoekservaring wel zullen meewegen bij de aanstelling als arts-assistent.

Binnen het UMCG is het gebruikelijk om bij de inschaling van aios onderzoekservaring opgedaan in het kader van een promotietraject mee te laten tellen bij de inschaling (maximaal 2 extra periodieken).

Laatst gewijzigd:27 juli 2018 14:55
printView this page in: English