Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of LawPhD Programme

PhD opleidingsprogramma

Een promotie kan worden beschouwd als een proeve van competentie om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te doen. Onderzoek doen houdt meer in dan het schrijven van een boek of een serie artikelen. Onderzoek vereist kritische reflectie op methoden, het behelst de vaardigheid om onderzoek te presenteren tijdens conferenties en seminars, om commentaar te geven op andere bijdragen en om deel te nemen aan het inhoudelijke academisch debat. De cursussen in het programma zijn ontworpen om promovendi te helpen zich te ontwikkelen tot onderzoekers in de brede zin van het woord.

De GGSL biedt zijn promovendi een breed postgraduate opleidingsprogramma dat speciaal voor hen is ontwikkeld. De helft is een algemeen programma, bestaande uit cursussen en masterclasses over onderzoekmethoden en argumentatie, academische schrijfvaardigheden en publiceren. De andere helft van het programma is naar eigen keuze, passend bij hun individuele behoeften.
De Summer School van het Legal Research Network (LRN), en de Conferentie van het LRN vormen ook onderdeel van het programma.

Speciale vermelding verdient de zgn. startup groepen onder leiding van de stafleden mr Albertjan Tollenaar en mr Jan-Ger Knot en bedoeld voor eerstejaars promovendi. Tijdens de regelmatige bijeenkomsten kan zowel de inhoud van onderzoek als de organisatie van het promotieproces worden besproken.

De onderdelen van het opleidingsprogramma worden vastgesteld in overleg met de begeleiders en de coördinator van de GGSL en vastgelegd in het Training and Supervision Plan (TSP).

Externe promovendi kunnen zich, na overleg met hun begeleider en de coördinator van de GGSL, aansluiten bij cursussen van het opleidingsprogramma.

De cursussen worden bekendgemaakt door het secretariaat van het GGSL, waar de promovendi zich kunnen inschrijven. De GGSL streeft ernaar om de bijeenkomsten te plannen in een aaneengesloten periode, gedurende de weken van de Winter- en Summerschool.

Laatst gewijzigd:27 november 2017 15:54
printView this page in: English