Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenGraduate SchoolsGraduate School of LawPhD ProgrammeHora Finita

Hora Finita

Hora Finita is het universiteitsbrede digitale systeem voor de registratie van promovendi en promotietrajecten. Vanaf 1 februari 2014 zullen gegevens met betrekking tot de promovendi, de promotietrajecten, de voortgangsrapportages en de Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken, de aanmelding van promoties en de goedkeuring van manuscripten, inclusief de procedure voor cum laude promoties, digitaal worden behandeld in Hora Finita. De procedures van Hora Finita sluiten aan bij de in september 2013 van kracht geworden versie van het Promotiereglement van de RUG.

Achtergrondinformatie over Hora Finita is te lezen in de folder Hora Finita: The PhD management system of the University of Groningen.

Niet alleen de bureaumedewerkers van de Groningen Graduate School of Law zullen gegevens invoeren in Hora Finita maar ook supervisors en promovendi. Om hen daarbij te ondersteunen zijn er voor deze twee categorieën gebruikers user manuals samengesteld, die uitleg geven bij de gegevensinvoer die zij voor hun rekening moeten nemen.

Promotiereglement

Hora Finita

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 14:40
printOok beschikbaar in het: English