Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of LawPhD Programme

Promotieplaatsen

Er zijn verschillende manieren om een promotieplaats bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid te verkrijgen.

1. Promotiebeurzen
De faculteit biedt vierjarige beurzen aan voor het behalen van een PhD in de rechtswetenschap. Jaarlijks wordt een sollicitatieronde georganiseerd. Kandidaten moeten een Masters degree hebben behaald, bij voorkeur een tweejarige research master of een equivalent daarvan. Ze beschikken over een sterke wetenschappelijke belangstelling en goede onderzoeksvaardigheden.

Selectiecriteria betreffen de kwaliteit van de kandidaat, de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel en de mate waarin het voorgestelde onderzoek kan worden begeleid door de wetenschappelijke staf van de Faculteit.

Succesvolle kandidaten ontvangen een beurs van ongeveer €1,700 per maand, waarbij de loonbelasting en sociale zekerheidspremies al zijn ingehouden. Ze worden ingeschreven bij de Groningen Graduate School of Law. Ze beginnen met een beurs voor een jaar; verlenging van de beurs voor nog eens drie jaar is afhankelijk van voldoende voortgang in het eerste jaar.

2. Promotieposities vanuit externe bekostiging
De faculteit verwerft soms externe gelden voor promotieprojecten. In dat geval wordt er een vacature geplaatst op de universitaire vacaturepagina. Succesvolle kandidaten worden werknemer bij de faculteit.

3. Contract promovendi
Contract promovendi zijn kandidaten die externe fondsen of een beurs ontvangen van hun land van herkomst om een full time doctoraal onderzoek uit te voeren. Voor toelating gelden dezelfde criteria als bij de selectie van promotiestudenten. Hoewel een contractpromovendus geen aanstelling heeft bij de faculteit, is de positie gelijkwaardig aan overige categorieën promovendi waar het de training, monitoring van voortgang en andere werkfaciliteiten betreft (ICT, werkplek, etc.).

4. Externe promovendi
Externe promovendi hebben geen aanstelling bij de faculteit. Ze schrijven een dissertatie in hun eigen tijd met begeleiding van de supervisoren. De vereisten zijn te vinden op de pagina aanmeldingen.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de GGSL: ggsl@rug.nl

Laatst gewijzigd:03 december 2018 11:23
printView this page in: English