Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenGraduate SchoolsGraduate School of LawPhD ProgrammeFacilities

Faciliteiten werknemerpromovendi en beurspromovendi

De Faculteit Rechtsgeleerdheid biedt diverse faciliteiten voor promovendi met een promovendus-aanstelling en beurspromovendi met student-status.

Promotie-opleidingsfonds

De promovendi en bursalen kunnen tijdens hun proefschriftonderzoek gebruik maken van het Promotie-opleidingsfonds, voor o.a. cursusmateriaal, deelname aan cursussen en congressen, correctiekosten van artikelen en papers. Zij kunnen tot €1000,- per jaar declareren gedurende maximaal vier jaar (deze regeling is geldig vanaf september 2014).  

Daarnaast kunnen promovendi met een promovendus-aanstelling aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid tot €500 tegemoetkoming in de drukkosten van het proefschrift declareren, naast een vergoeding van €750 van de Universiteit.

Arbeidsvoorwaarden

  • de rechtspositie van de promovendus
  • CAO Nederlandse Universiteiten
  • algemene arbeidsvoorwaarden voor werknemers aan de RUG
  • bijbehorende regelingen, protocollen en beleidsstukken
Laatst gewijzigd:31 augustus 2017 09:44
printOok beschikbaar in het: English