Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchHealth SciencesToegepast GezondheidsOnderzoekOnderzoek & Advies
University Medical Center Groningen

Lopende projecten

Beschrijving

Contactpersoon

STimuleren Eigen Regie Kwaliteit van leven (STERK)

In het UMCG heeft TGO samen met drie andere ziekenhuizen een programma ontwikkeld en getest voor het bevorderen van het zelf-management van mensen met chronische nierschade, waarmee verdere progressie van de ziektegeremd kan worden. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Annemieke Visser

Arbeidsparticipatie en chronische nierschade

De studie CKD@Werk brengt de barrières en succesfactoren van arbeidsparticipatie bij nierpatiënten in kaart en onderzoekt de effecten van pre-emptieve niertransplantatie op arbeidsparticipatie. Met deze kennis wordt een methodiek voor de zorgpraktijk ontwikkeld waarmee vroegtijdig arbeidsproblematiek wordt gesignaleerd en patiëntgerichte voorlichting, advisering en doorverwijzing plaatsvindt.

Sijrike van der Mei en Annemieke Visser

Pratenovergezondheid.nl

De website Pratenovergezondheid.nl biedt herkenbare en betrouwbare informatie over ervaringen van patiënten en mantelzorgers rond gezondheid, ziekte en zorg. TGO is betrokken bij het ontwikkelen van de modules met ervaringsverhalen en het hierbij behorende kwalitatief onderzoek. Daarnaast verzorgt TGO de logistieke ondersteuning.

Sijrike van der Mei, Nienke Verheij, Annemieke Visser en Geke Dijkstra

Een gedroomde polikliniek

Hoe ziet volgens patiënten en professionals de ideale zorg voor mensen met een nierziekte er uit? In co-creatie met alle betrokkenen definieert en evalueert TGO innovatieve zorg op de polikliniek van het UMCG.

Annemieke Visser en Sijrike van der Mei

Dementie en verstandelijke beperking

Onderzoek loopt naar de vraag of een observatiemethode voor mensen met dementie, Dementia Care Mapping (DCM) ook handvatten biedt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met dementie. Helpt deze methode om de arbeidstevredenheid van hulpverleners te verhogen?

Geke Dijkstra en Andrea Fokkens

Posttraumatische stress bij ex-militairen

Het Ministerie van Defensie stond voor de vraag in welke mate een nieuw ontwikkelde methode om de beperkingen te beoordelen van ex-militairen met psychische problemen betrouwbaar was. TGO heeft dit onderzocht en geconcludeerd dat dit het geval was.

Andrea Fokkens en Jolanda Tuinstra

Integrale bekostiging medisch specialisten

Vanaf 1 januari 2015 worden de kosten van ziekenhuisbehandelingen via een integraal tarief vergoed. Dit betekent dat de medisch specialist die niet in loondienst is vanaf dan met het ziekenhuis afspraken moet maken over de hoogte en de wijze van zijn beloning. TGO inventariseert wat de gevolgen van deze integrale bekostiging voor medisch specialisten zijn.

Roel Bakker en Andrea Fokkens

Zorg en Ondersteuning in de Buurt

De decentralisatie en verschuiving van veel taken en verantwoordelijkheden naar de gemeenten hebben tot gevolg dat het belang van multidisciplinaire samenwerking meer dan ooit op de voorgrond komt te staan. TGO inventariseert welk scholingsaanbod gericht op deze samenwerking in de provincie Groningen bestaat en ontstaat. Zij richt zich daarbij met name op het aanbod dat tot doel heeft gezondheid(szorg) en welzijn(szorg) in de wijk bij elkaar te brengen c.q. de samenwerking en afstemming tussen beide domeinen te bevorderen.

Roel Bakker en Jolanda Tuinstra

Weerbaarheid binnen de DJI

De weerbaarheid van medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt sinds een jaar op een nieuwe wijze getraind. TGO doet vragenlijstonderzoek binnen een groot aantal vestigingen van de DJI om in kaart te brengen hoe deze nieuwe training wordt ervaren en of medewerkers het gevoel hebben dat hun weerbaarheid daadwerkelijk toeneemt.

Roel Bakker

Autisme en werk voor Wajongers

In samenwerking met het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum en het UWV is onderzoek gedaan naar voorspellende factoren voor arbeidsparticipatie door mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. Vier teams van arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen hebben actief mee gedaan in dit project.

Jeanet Landsman

Verbeteren gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa

In het Europese project “Intervention Research On Health Literacy among Ageing population” (www.IROHLA.eu) wordt literatuuronderzoek gedaan door TGO en onderdelen van het project gecoördineerd zoals het ontwikkelen en vormgeven van de Guide line Health Literacy via een website.

Jeanet Landsman

Coördineren van voedingsmiddelen onderzoek

Het bedrijf Vitalnext wil het effect van het voedingssupplement ProManna op veroudering meten. Daarvoor is een onderzoeksprotocol geschreven en wordt in samenwerking met het Food Trial Center een pilotstudy uitgevoerd met gezonde vrijwilligers, gecoördineerd door TGO.

Annemieke Visser, Jeanet Landsman en Nienke Verheij

Invloed van opgroeien in een gezin met ouders met autisme

In de academische werkplaats autisme ‘Reach-Aut’ van het Leo Kannerhuis Nederland en de Universiteit van Amsterdam wordt een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van opgroeien in een gezin met één of beide ouder(s) met autisme op jong volwassenen met autisme en hun zelfstandigheidsontwikkeling.

Jeanet Landsman

Onderzoek bij Alliade, gericht op ouderen en/of mensen met een (verstandelijke) beperking

Binnen Zorggroep Alliade komen uit de praktijk veel vragen over effectiviteit van methoden in de begeleiding en behandeling van ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en/of mensen met autisme. De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van Alliade wordt ondersteund in het uitvoeren van dit onderzoek en het vertalen van resultaten naar dagelijks beleid.

Jeanet Landsman, Roel Bakker en Andrea Fokkens

Een nieuwe manier van verzekeren arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

Bij het Verbond van Verzekeraars leefde de vraag wat verzekeraars kunnen doen om arbeidsongeschiktheidsverzekeringen beter te laten aansluiten op de behoeften van zelfstandigen en de verzekeringsmarkt op deze manier toegankelijker maken voor de alsmaar groeiende groep zelfstandigen.

Jeanet Landsman

Ontwikkelen checklist autisme en werk

Het doel van dit project is een bruikbare, valide checklist ‘Autisme en werk’ ontwikkelen voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen om hen te ondersteunen bij het in kaart brengen van de kansen en mogelijkheden van mensen met autisme als het gaat om vinden en behouden van een baan die past.

Roel Bakker en Jeanet Landsman

Tips en trucs voor mensen met autisme over omgaan met stress

In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en samen met andere wetenschappers wordt informatie uit wetenschap en praktijk over de relatie tussen autisme en stress verzameld. Een literatuurstudie zal tezamen met de doelgroep leiden tot tips en trucs voor de website van de NVA.

Andrea Fokkens en Jeanet Landsman

Laatst gewijzigd:15 april 2015 15:25