Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchHealth SciencesToegepast GezondheidsOnderzoekOnderzoek & Advies
University Medical Center Groningen

Onderzoeksgebieden

Wij hebben de kennis en ervaring om zeer divers onderzoek te verrichten, zowel wat betreft aandachtsgebied als wat betreft methodologie. De medewerkers van TGO hebben daarnaast ieder hun specifieke expertise opgebouwd, meestal gekoppeld aan hun promotie-onderzoek of aan het uitvoeren van meerdere projecten binnen hetzelfde onderzoeksgebied. Zo hebben wij specifieke kennis en ervaring op de volgende terreinen:

  • Autisme
  • Arbeid, gezondheid en re-integratie
  • Dementie
  • Implementeren van leefstijlprogramma’s
  • Innovaties in de zorg
  • Kwaliteit van zorg
  • Ouderenzorg
  • Participatie van chronisch zieken

Bekijk hier onze publicaties

Laatst gewijzigd:15 april 2015 13:50