Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchHealth SciencesToegepast GezondheidsOnderzoekMedewerkers
University Medical Center Groningen

Samenwerking

Als zelfstandige sectie binnen Gezondheidswetenschappen werkt Toegepast Gezondheidsonderzoek nauw met deze afdeling samen. We kunnen gebruik maken van de specifieke statistische of methodologische expertise die binnen Gezondheidswetenschappen aanwezig is en onderzoekers van Gezondheidswetenschappen worden indien nodig voor werkzaamheden in het kader van TGO-projecten 'ingehuurd'. Daarnaast werkt TGO ook samen met de afdeling Bedrijfskunde van de RUG. Zo worden regelmatig projecten in samenwerking met deze afdeling uitgevoerd en worden bedrijfskundestudenten tijdens hun afstudeerstage door TGO’ers begeleid. Dat geldt ook voor psychologie- en sociologiestudenten die hun afstudeerproject bij de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid uitvoeren.

Tussen de Wetenschapswinkel en TGO bestaat een hecht contact en projecten worden met regelmaat in onderlinge afstemming uitgevoerd. Hierdoor kan een deel van een TGO-project door studenten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat het budget van de opdrachtgever beperkt is. Anderzijds worden soms vragen die bij de Wetenschapswinkel binnenkomen door TGO uitgevoerd.

Laatst gewijzigd:15 april 2015 13:50