Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchHealth SciencesToegepast GezondheidsOnderzoekBrug tussen wetenschap en praktijk
University Medical Center Groningen

Opdrachtgevers

TGO verricht onderzoek voor iedereen op het terrein van gezondheidszorg en welzijn, zoals ministeries, ziekenhuizen, zorginstellingen, particulieren en beroeps- en patiëntengroepen. Deze bestaan bijvoorbeeld uit:

  • Zorginstellingen: Ziekenhuizen, GGZ-instellingen, Bonifatius Hoofdpijnkliniek;
  • Zorgverzerkeraars: CVZ;
  • Landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden;
  • Patiëntenverenigingen;
  • Adviesorganen en maatschappelijke organisaties;
  • Ministeries: VWS, SZW;
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg;
  • Koepelorganisaties;
  • Regionale/landelijke subsidiegevers op het terrein van de gezondheidszorg: ZonMw.
Laatst gewijzigd:15 april 2015 13:50