Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsMedische WetenschappenResearchDepartment of GeneticsEurocat Nederland
University Medical Center Groningen

Terugblik Eurocat/SPSNN Symposium 2016

‘Syndroom van Down’

Eurocat en de SPSNN organiseren op 18 november 2016 hun tweede gezamenlijke symposium voor verloskundigen, jeugdartsen, gynaecologen, kinderartsen, andere clinici en echoscopisten.

Het thema van dit symposium is ‘Syndroom van Down’. De middag wordt voorgezeten door Prof.dr. Irene van Langen (klinisch geneticus, UMCG)


Programma:

12:30 – 13:10
Ontvangst met koffie en thee, inschrijving (Fonteinpatio)

13:15 – 13:45
Introductie: cijfers van Eurocat (Rode zaal)

Met behulp van de Eurocatdata geven we een overzicht: hoeveel trisomieën vinden we in Noord-Nederland, voor en na de introductie van bijvoorbeeld de 20-weken echo en welk percentage van de zwangerschappen waarin sprake is van een trisomie wordt al dan niet afgebroken.

Spreker:  dr. Marian Bakker (SPSNN, UMC Groningen)
Download de presentatie (PDF | 642 kB)

13:45 – 14:15
Syndroom van Down, de praktijk vanuit het perspectief van een kinderarts

We krijgen een beeld van de verdere levensloop van de kinderen die geboren worden met Down syndroom. Zijn er veel verschillen met een aantal decennia geleden door verbeterde behandelmethoden? Hoeveel kinderen gaan naar een gewone school, maar ook: hoe gaat het verder na hun 20e? Blijft het grootste deel van de kinderen afhankelijk van begeleiding bij het wonen? Zijn er kinderen die helemaal zelfstandig kunnen wonen en hoe groot is die groep? Een leven met Down syndroom: Wat zijn de perspectieven?

Spreker:  dr. Michel Weijerman (Kinderarts, Alrijne Ziekenhuis Leiden en Leiderdorp, specialist voor kinderen met Downsyndroom)
Download de presentatie (PDF | 2,4 MB)

14:15 – 14:45
De NIPT binnen de prenatale screening: waar staan we en waar gaan we naar toe?

Sinds 2014 is de NIPT ( in het kader van wetenschappelijk onderzoek) niet meer weg te denken uit de Nederlandse prenatale zorgketen. De NIPT spoort 7% van de aangeboren afwijkingen op. Minister Schippers heeft in 2015 de Gezondheidsraad gevraagd om het prenatale screeningsprogramma integraal te bekijken. In de adviesaanvraag schrijft de minister groot belang te hechten aan optimaliseren van de gehele keten van prenatale screening. Eind november wordt het advies van de gezondheidsraad verwacht. In deze voordracht zal de waarde van de NIPT binnen de context van alle aangeboren afwijkingen op basis van de Eurocat data aan de orde komen. Mocht het advies van de Gezondheidsraad gepubliceerd zijn in november, dan zal daar ook aandacht aan besteed worden

Spreker:  drs Katelijne Bouman (Klinisch geneticus, UMC Groningen)
Download de presentatie (PDF | 1 MB)

14:45 – 15:15
Pauze (Fonteinpatio)

15:15 - 15:45
Voorkómen van leed of vrijheid van keuze? - Ethische aspecten van de NIPT en screening

Met de invoering van de NIPT laait de ethische discussie opnieuw op. Gaat het om het voorkomen van ‘gehandicapt leven’ of wordt alleen maar reproductieve keuzevrijheid bevorderd met prenatale screening. Is er gevaar voor routinisering? En wat houdt verantwoord toekomstig ouderschap tegenwoordig allemaal in?

Spreker: Prof. dr. Marian Verkerk (Zorgethiek, UMC Groningen)
Download de presentatie (PDF | 384 kB)

15:45 – 16:15
Development of prenatal screening for trisomy 21 in Denmark

The development of prenatal screening for Trisomy 21 in Denmark will be presented. Since 2006 a national screening policy has been implemented, and all pregnant women are offered first trimester risk assessment and second trimester screening for malformations. Results of this national screening policy are gathered in a national fetal medicine database. Uptake of first trimester screening is now above 95%, i.e. nearly all women take part in the screening. Reasons for not participating in the screening have been investigated and will be presented. In case of a high risk (> 1:300) nearly 90% of women opt for invasive testing, and most affected pregnancies are terminated.

Spreker:  Olav Petersen (Ass. Professor, Head of Fetal Medicine Unit, Dept. of Obstetrics and Gynaecology, Aarhus University Hospital Denmark)
Download de presentatie (PDF | 1,7 MB)

16:15 – 16:30
Vragen en afronding

16:30 - 17:30
Borrel (Fonteinpatio)


Laatst gewijzigd:15 maart 2017 12:30