Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsMedische WetenschappenResearchDepartment of GeneticsEurocat Nederland
University Medical Center Groningen

Hoe worden de gegevens verzameld

Een arts, verloskundige of de ouders melden het kind aan. Wanneer wij aanvullende informatie nodig hebben benaderen wij de betrokken arts. De ouders krijgen vervolgens een Eurocat Vragenlijst toegezonden, met vragen over de periode voorafgaand aan de zwangerschap en de zwangerschap zelf, zoals werkomstandigheden, medicijngebruik en chronische ziekten. Tevens wordt door ons toestemming gevraagd voor het opvragen van apotheekgegevens. Wanneer de ouders daar daarmee akkoord gaan worden de apotheekgegevens opgevraagd. Omdat in Nederland veel mensen een vaste apotheek hebben is dit een mooie manier om kwalitatief goede data te verzamelen. Na ontvangst van de apotheekgegevens worden de ouders eenmalig opgebeld om na te vragen of de verstrekte geneesmiddelen daadwerkelijk zijn (op)gebruikt. Daarnaast vragen wij aan de hand van een lijst met veelvoorkomende zwangerschapsklachten na of de moeder ook zelf geneesmiddelen heeft gekocht bij de drogist of apotheek.

Laatst gewijzigd:16 november 2012 17:02