Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsMedische WetenschappenResearchDepartment of GeneticsEurocat Nederland
University Medical Center Groningen

Aanmelden, wanneer wel en wanneer niet

Hoe aanmelden?

Wij vragen alle artsen en verloskundigen in onze regio die aangeboren aandoeningen constateren, hiervan melding te maken bij Eurocat door middel van het aanmeldformulier. Ook kunnen ouders zelf hun kind bij ons aanmelden. Nadat ouders toestemming hebben gegeven voor registratie krijgen zij een vragenlijst (PDF | 94kB) toegezonden. De vragen gaan vooral over het verloop van de zwangerschap, medicijngebruik, de aanwezigheid van aangeboren aandoeningen  in de familie, blootstelling aan teratogene stoffen, de bevalling en het kind.

Het meldformulier en/of de vragenlijst kunt u in een gesloten envelop zonder postzegel sturen naar: UMCG Eurocat (CB52), Antwoordnummer 289, 9700 VB  GRONINGEN

Wie worden in het onderzoek opgenomen?

In het onderzoek worden opgenomen: kinderen met aangeboren aandoeningen, die op het moment van registratie niet ouder zijn dan 10 jaar, van wie de moeder ten tijde van de geboorte woonde in de Eurocat regio. Er geldt géén ondergrens voor de zwangerschapsduur. Ook in geval van (spontane)abortus kan de foetus opgenomen worden in het register. De Eurocat regio bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Welke aandoeningen worden niet geregistreerd?

Kinderen/foetussen met de in dit document (PDF | 13kB) beschreven aangeboren aandoeningen worden niet opgenomen in het Eurocat onderzoek, tenzij deze in combinatie met andere 'major' aangeboren aandoeningen voorkomen

Het feit dat deze aandoeningen  niet geregistreerd worden, betekent niet dat ze niet relevant zijn. De uitsluiting gebeurt in overeenstemming met de Europese afspraken hierover.

Laatst gewijzigd:15 februari 2017 10:19