Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Science and EngineeringResearch

Onderzoek bij de Faculty of Science and Engineering

Onze onderzoekers richten zich op fundamentele vraagstukken, in nauwe samenwerking met partners uit de industrie, de medische wereld en andere maatschappelijke gebieden. Vooraanstaande onderzoeksgroepen richten zich op nieuwe terreinen, zoals synthetische biologie en duurzaam energiegebruik

printView this page in: English