Skip to ContentSkip to Navigation
Research Ernst Kossmann Instituut

Publicaties

Publicaties Kossmann Instituut

D.J. Wolffram red., De wil van de burger. Essays over de constitutie van de Nederlandse politiek.

In 2008 organiseerde het Kossmann Instituut voor de Geschiedenis van Politiek een congres onder de noemer ‘We the people’. Onderzocht werd op welke wijze in het Nederlandse constitutionele bestel de stem van het volk werd gerepresenteerd. Een aantal bijdragen aan het congres is uitgewerkt in een zevental essays, die hier onder de noemer ‘De wil van de burger’ worden gepresenteerd. De bijdragen laten zien hoe veelzijdig de constitutionele ontwikkeling van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw is geweest. Een exemplaar van deze bundel is vanaf heden te verkrijgen.      

bundel

G. Voerman en D.J. Wolffram red., Kossmann Instituut: benaderingen van de geschiedenis van politiek (2006).

Verschenen ter gelegenheid van het Kossmann congres 'Tussen hart, hoofd en hemel. Over de geschiedenis van politiek.'

boek

Overige publicaties

Gerrit Voerman red., De conjuctuur van de macht. Het Christen Democratisch Appèl 1980-2010 (Amsterdam 2011).

Laatst gewijzigd:27 februari 2019 09:50