Skip to ContentSkip to Navigation
Research Ernst Kossmann Instituut

Onderzoeksthema's

Het Kossmann Instituut richt zich op de geschiedenis van de politieke cultuur en het onderzoek dat binnen dit thema aan de Faculteit der Letteren wordt uitgevoerd. De volgende onderzoeksthema’s gelden daarbij als zwaartepunten:

verkiezingsaffiche

Geschiedenis van politieke partijen:

Gezien de bijzondere positie van politieke partijen in de wetenschappelijke infrastructuur van de RUG (denk aan het in 1973 opgerichte Documentatiecentrum Nederlandse Partijen) dienen zich unieke mogelijkheden aan voor bestudering van de rol van partijen in de vorming en ontwikkeling van (een) politieke cultuur.

De rol van de media in de politiek:

Door interactie tussen het Kossmann Instituut en mensen van de opleiding journalistiek aan de RUG, kan ook het mediageweld (‘de mediatisering van de politiek’) dat bij dit alles een rol speelt, theoretisch en praktisch worden onderzocht. Is het waar dat in de politiek de vorm de inhoud is gaan bepalen? Heeft de spektakeldemocratie, onder invloed van de televisie, de overhand gekregen, waardoor ‘spin doctors’ buitenproportionele macht hebben veroverd? Of kende de vroegere politiek ook al tekortkomingen (in de sfeer van transparantie, ambtelijke invloed, of besluitvormingsmechanismen) die sowieso conflictstof creëerden?

De historische verandering van bestuur en beleid:

De relaties tussen bestuur en samenleving en de evaluatie van beleid. Activiteiten op dit terrein worden onder anderen ontplooid door prof. dr. D. Bosscher en door prof. dr. D.J. Wolffram.

Bestuur en beleid

Politieke partijen, (in)formele regels van de politiek

De rol van de media in de politiek en de ‘mediatisering’ van de politiek

Laatst gewijzigd:27 februari 2019 09:32