Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenErnst Kossmann Instituut

E.H. Kossmann (1922-2003)

Hoogleraar geschiedenis na de Middeleeuwen 1965-1987
Universiteitsmuseum Groningen
Universiteitsmuseum Groningen

 

Ernst Kossmann (31 januari 1922 - 8 november 2003) was een man van buitengewone eruditie en een gedisciplineerd denker. Aan de onderwerpen die hij behandelde zat altijd een politieke dimensie. Hij zocht naar de essentie van politiek en van de cultuur waarbinnen politiek tot ontwikkeling, tot haar recht en tot bloei komt. Voor Kossmann was politiek belangrijk, al liet hij zich nauwelijks in met ‘de politiek’. Hij doorzag hoeveel invloed mensen er - soms ongemerkt - van ondergaan, hoe politiek hun leven bepaalt, hoe politiek hele maatschappijen zelfs kan maken of breken. In de stem van Kossmann klonk de aangrijpende geschiedenis van de twintigste eeuw altijd door, hoe nuchter deze filosoof, leermeester en schrijver de materie ook benaderde.

 

 

F.R. Ankersmit, 'Levensbeschrijving'

Pieter Caljé, 'In memoriam. Bij de dood van Ernst. H. Kossmann’, in: Nieuwste Tijd, februari 2004, no. 10, 90-92.

Klaas van Berkel, 'E.H. Kossmann als redacteur van de Bijdragen en mededelingen', in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 119 (2004), no. 1, 1-9.


Laatst gewijzigd:16 oktober 2012 13:52