Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchErnst Kossmann Instituut

Ernst Kossmann Instituut

Centrum voor de geschiedenis van politiek
Nationale Vergadering, 1796

Voortbouwend op het baanbrekende werk van de historicus Ernst Kossmann (1922-2003) worden aan de Rijksuniversiteit Groningen vele onderdelen van het brede spectrum van geschiedenis van politiek bestreken, zoals de theoretische reflectie op politiek en politieke cultuur, de verhouding tussen politiek en bestuur, de rol van politieke partijen en de relatie van media tot politiek. Het Kossmann Instituut beoogt een interdisciplinaire samenwerking van onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen te stimuleren en het debat over de geschiedenis van politiek te bevorderen.

Laatst gewijzigd:27 februari 2019 08:47
printView this page in: English