Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekMaatschappelijke thema'sEnergyCollaboration

Deskundigenpanel

Overheden, bedrijven en milieuorganisaties houden zich allemaal bezig met kwesties die te maken hebben met energie en duurzaamheid. De Rijksuniversiteit Groningen kan juist op deze gebieden expertise bieden. Het deskundigenpanel heeft tot doel de belangen en inzichten van al deze partijen samen te brengen.

Het deskundigenpanel biedt:

 • contact met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen;
 • expertise van hoge kwaliteit;
 • kennis over een groot aantal onderwerpen, bijvoorbeeld:
  • inzicht in de technische, juridische en economische aspecten van CO2-opvang en -opslag;
  • kennis over de risico's en aanvaardbaarheid van kernenergie;
  • gevolgen van windenergie voor het landschap;
  • expertise op het gebied van de werking van zonnecellen;
  • kennis over de ecologische gevolgen van het winnen van energie uit biomassa;
  • verzameling van collectieve kennis door middel van coöperatieve samenwerkingsverbanden op het gebied van energie;
  • inzicht in nieuwe systemen voor het genereren en distribueren van energie, zoals intelligente netwerken;
  • enzovoort.

Voor onderzoekers biedt het deskundigenpanel:

 • meer zichtbaarheid voor hun onderzoek;
 • de mogelijkheid om duurzame relaties op te bouwen met sociale partners;
 • meer sociale relevantie voor hun onderzoek;
 • mogelijkheden om betrokken te zijn bij sociale kwesties en een verschil te maken;
 • distributie van resultaten en betrokkenheid bij de belangen van stakeholders;
 • de kans om een bijdrage te leveren aan de agenda;
 • multidisciplinaire ontmoetingen op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Hoe werkt het?

De taak van het panel is te vergelijken met die van de Commissie Milieu-effectrapportage, die organen van dienst kan zijn die gebruik willen maken van kennis over de mogelijke gevolgen voor het milieu van bouwwerkzaamheden, wegenaanleg of energieproductie. Ook de wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen spelen een rol bij het met elkaar in contact brengen van organisaties en leden van de academische gemeenschap.

Contact

Het panel wordt momenteel opgezet door Henny van der Windt (Science and Society group) en Rien Herber (ESRIG) .

U kunt ook contact opnemen met Anne Beaulieu (projectmanager GESP) via telefoonnummer 050-363 4903 en emailadres j.a.beaulieu@rug.nl

Laatst gewijzigd:22 augustus 2013 11:39
printView this page in: English