Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekToponderzoekMaatschappelijke thema'sEnergyCollaboration

Werken met energie en duurzaamheid

Het GESP steunt en initieert activiteiten die tot doel hebben kennis en expertise op het gebied van energie en duurzaamheid te mobiliseren. Leden van het GESP nemen actief deel aan debatten en overleg en zitten in commissies en deskundigenpanels. Daarnaast faciliteert het GESP op allerlei verschillende manieren interactie tussen onderzoekers, bedrijven en groepen burgers – op sociaal, wetenschappelijk, cultureel en politiek gebied.

Meer over specifieke onderwerpen

Nucleaire energie: publieke opinie na de ramp in Japan

Klimaat: Menselijk gedrag en klimaat

Doorlopende en recente activiteiten

Prof. dr. B. Scholtens zet in een opiniestuk zijn opvattingen over het Nederlandse energiebeleid uiteen.

Laatst gewijzigd:22 augustus 2013 11:19
printOok beschikbaar in het: English