Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekToponderzoekMaatschappelijke thema'sEnergyCollaboration

Starters in de energiesector: Water & Energy Solutions

De Reus en Haijer
De Reus en Haijer

Water & Energy Solutions is in het najaar van 2010 opgericht door Dennis de Reus en Aaldrik Haijer als een onafhankelijk ingenieursbureau dat technische expertise voor de procesindustrie biedt. Dennis en Aaldrik adviseren industriële bedrijven hoe ze hun praktijken kunnen aanpassen om belangrijke besparingen in water en energie te realiseren. Hierbij maken ze gebruik van hun academische opleiding, hun ervaring in het uitvoeren van projecten tijdens hun studie en de contacten die ze hebben gelegd bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Top-down

Water & Energy Solutions is gespecialiseerd in het verbeteren van energie-efficiëntie in de procesindustrie door middel van het analyseren van de huidige bedrijfsvoering en management. De twee deskundigen richten zich op voorzieningen en maken bij hun analyse gebruik van een integrale top-down-aanpak, waarmee ze mogelijkheden tot besparingen in fabrieken identificeren. De klant heeft hier direct voordeel bij en het is ook nog goed voor het milieu.

Ondernemerschap

Het idee om een eigen bedrijf te beginnen ontstond toen de twee zich realiseerden dat hun intellectuele inspanningen eigenlijk heel veel waard zijn. "We zijn begonnen als studenten met het organiseren van buitenlandse excursies", legt Dennis uit, "toen we het geld voor onze studiereis verdienden met literatuuronderzoek. We realiseerden ons dat we dat soort werk ook konden doen om gewoon geld te verdienen!" Vervolgens ontwikkelden ze een plan voor hun eigen bedrijf.

De twee oprichters houden van de uitdagingen van het ondernemerschap en merken op dat ze zich, in tegenstelling tot veel medestudenten die voor een baan in loondienst hebben gekozen, niet omhoog hoeven te werken in een bedrijf. Aaldrik licht toe: "Wij beginnen aan de top, we praten met CEO's en daarbij vervullen we zelf de functie van directeur." Ondernemerschap betekent natuurlijk ook meer verantwoordelijkheid en meer risico's. Maar, legt Dennis uit: "Dit is het perfecte moment om dit te doen, voordat we een hypotheek hebben of gewend zijn aan een fiks, maandelijks salaris."

Connecties met de Rijksuniversiteit Groningen

Dennis en Aaldrik hebben beiden een achtergrond in chemische technologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens hun studie hebben ze allebei belangrijke contacten gelegd met deskundigen en dankzij deze contacten hebben ze toegang tot de allernieuwste technologie en het meest recente onderzoek. Aaldrik voegt toe: "Omdat we connecties hebben met de universiteit in plaats van met de zakelijke sector nemen we een speciale positie in als een meer onafhankelijke outsider, met een frisse kijk en kennis die helemaal up-to-date is."

Als afgestudeerden hebben ze recht op steun voor hun beginnende bedrijf. Het jonge bedrijf is gevestigd in CUBE050 , een incubator die is opgezet door de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen en die betaalbare kantoorruimte en een aantal ondersteunende diensten biedt – van parkeerruimte voor klanten tot expertise op het gebied van secretariaatsdiensten en pr.

Mentoring

Naast hun studie aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft ook hun ervaring op de Zernikecampus hen gevormd. Als ze terugkijken op de mijlpalen in het opzetten van hun bedrijf, benadrukken Dennis en Aaldrik de belangrijke bijdragen van mentoren. Vooral professor Michel Boesten ( Scheikundige technologie) is belangrijk voor hen geweest. Dennis herinnert zich hun samenwerking: "Hij heeft heel veel ervaring. Door met hem rond te lopen in fabrieken hebben we geleerd om problemen te identificeren. En hij is nog steeds een belangrijke mentor voor ons — we spreken hem regelmatig. "Ook anderen, zoals Bert Wiersema ( GESP ) en professor Ton Schoot Uiterkamp ( Milieukunde ), hebben een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van het bedrijf doordat ze toegang boden tot hun netwerken en deelname aan belangrijke evenementen faciliteerden. Dennis en Aaldrik waarderen het vertrouwen en de tijd die deze mentoren hun hebben gegeven – investeringen die ongetwijfeld zijn ingegeven door het enthousiasme van de twee jonge ondernemers die van plan zijn een verschil te maken in hun vakgebied.

Laatst gewijzigd:01 februari 2016 16:16
printOok beschikbaar in het: English