Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekESRIG - Energy and Sustainability Research Institute GroningenBasiseenheid Energie en Milieukunde (IVEM)

In memoriam Prof. Gerard Dijkema, 25 juni 1962 - 10 januari 2017

23 januari 2017
Prof. dr. ir. Gerard P.J. Dijkema
Prof. dr. ir. Gerard P.J. Dijkema

Tot onze grote droefheid is prof. dr. ir. Gerard (Gerhard Pieter Jan) Dijkema op dinsdag 10 januari 2017 plotseling overleden.

Professor Dijkema was hoogleraar Energy Systems and Industrial Ecology in de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit   Groningen (RUG). Hij gaf leiding aan het Centrum voor Energie en Milieukunde IVEM van het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG).

Gerard Dijkema werd geboren in Veenhuizen (Dr.). Na het Gymnasium β in Assen doorlopen te hebben, studeerde hij van 1980 - 1986 chemische technologie aan de Technische Hogeschool Twente, de latere Universiteit Twente. Na zijn afstuderen was hij gedurende vijf jaar in dienst van Shell International in Den Haag. In die periode maakte hij onder meer deel uit van het start-up team van de NAM aardgas –ontzwavelingsinstallatie in Emmen.

In 1990 trouwde hij met Elly van der Gugten. Ze kregen twee kinderen, Jenske en Roeland.

In 1991 maakte Dijkema de overstap naar Interduct, het Schone Technologie Instituut van de Technische Universiteit Delft (TUD). Hij richtte zijn onderzoek op de grootschalige procesindustrie en de infrastructuur voor elektriciteit en afvalbeheer.

Vanaf 1996 maakte hij deel uit van de groep Energie en Industrie van de Faculteit Technologie, Bestuur en Management (Faculty of Technology, Policy and Management) van de TUD. Met als algemene doelstelling systeeminnovatie voor duurzaamheid, verbreedden zijn onderwijs en onderzoek zich naar de wisselwerking tussen industrie, overheid en management en de transitie van grootschalige industriële- en infrastructuur systemen naar een duurzamer geheel. Dit culmineerde in zijn opmerkelijke proefschrift uit 2004 getiteld “Process System Innovation by Design; Towards a Sustainable Petrochemical Industry “.

In 2004 werd Dijkema bevorderd tot UHD (Associate Professor). Met zijn promovendi en masterstudenten voerde hij een groot aantal onderzoekprojecten uit op onderwerpen variërend van systemen voor het transport van gas en elektriciteit en de zuivering van water tot de systeemgerichte analyse van havens, industrieterreinen en industriecomplexen. Hij gebruikte daarbij onder meer levenscyclus analyse, agent-based modellering, systeemdynamica en process engineering. Over al die onderwerpen gaf hij ook onderwijs.

In zijn Delftse periode had hij van 2005 tot medio 2014 als gekozen vertegenwoordiger ook zitting in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Delfland.

Vanaf 1 augustus 2014 was Gerard Dijkema werkzaam in Groningen als hoogleraar aan de RUG. Vol verve en enthousiasme wierp hij zich op het brede takenpakket van zijn leerstoel Energy Systems and Industrial Ecology. Hij was succesvol in het verwerven van gelden voor innovatieve onderzoekprojecten en het aantrekken van promovendi voor de uitvoering ervan. Ook introduceerde hij nieuw cursorisch onderwijs, begeleidde hij studenten in het MSc. programma Energy and Environmental Sciences en was hij actief betrokken bij de opzet en uitvoering van de RUG - brede MOOC “Solving the Energy Puzzle” gericht op de mondiale energietransitie.

Hij onderhield vele internationale contacten, gaf voordrachten in binnen- en buitenland en was zeer actief binnen de Industrial Ecology gemeenschap onder meer als lid van de editorial board van het gerenommeerde Journal of Industrial Ecology. Zijn imposante reeks Delftse publicaties werd ook in Groningen verder uitgebreid.

Gerard Dijkema was een toegewijd echtgenoot en vader. Hij genoot van de natuur en was een actief vogelaar en fotograaf. Hij maakte vele reizen met zijn gezin. De reis naar Peru was voor hem en zijn gezin een absoluut hoogtepunt.  

Wij herinneren ons Gerard als een toegewijde, intens betrokken en energieke man aan wiens leven veel te vroeg een einde kwam. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, zijn kinderen en zijn verdere familieleden.

Laatst gewijzigd:23 januari 2017 11:32
printView this page in: English

Meer nieuws