Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchESRIG - Energy and Sustainability Research Institute GroningenCenter for Energy and Environmental Sciences, IVEMAbout IVEM

Basiseenheid Energie en Milieukunde (IVEM)

Het IVEM wil met haar onderzoek bijdragen aan de transitie naar duurzaamheid en milieukwaliteit.

Ons onderzoek concentreert zich rond de volgende onderwerpen:
  • Analyse van systemen van natuurlijke hulpbronnen
  • Modellering van ruimte en tijd aspecten van duurzame ontwikkeling

Natuurlijke hulpbronnen als energie, grondstoffen, water en land zijn noodzakelijk om te voorzien in de persoonlijke en maatschappelijke behoeften. Deze hulpbronnen zijn schaars in kwantitatief ofwel kwalitatief opzicht. Het gebruik ervan brengt vervuiling met zich mee en tast levensondersteunende milieufuncties aan.

In ons onderzoek analyseren wij de gevolgen van het gebruik van hulpbronnen langs de hele keten (“van wieg tot graf”) van processen en activiteiten in het milieu en de economie. Slechts op deze manier is het mogelijk om inzicht te krijgen in de indirecte gevolgen van hulpbrongebruik.

Duurzaamheid is een complex begrip, dat beoogt de ecologie, de economie en het sociale systeem in samenhang te overzien. Duurzaamheid heeft consequenties voor de hele wereld en de lange termijn: niet alleen het hier en nu is van belang maar ook het daar en later. In ons onderzoek ontwikkelen en gebruiken wij modellen om de ruimtelijke en toekomst aspecten van duurzame ontwikkeling goed in kaart te kunnen brengen.

Het IVEM werkt nauw samen met de Nederlandse universitaire energie- en milieuinstituten, die zich verenigd hebben in de onderzoeksschool SENSE. Een deel van haar financiering komt vanuit regionale en nationale subsidies in het kader van Energy Valley.

Prinses Amalia windmolenpark, Auteur: Ad Meskens
Prinses Amalia windmolenpark, Auteur: Ad Meskens
Laatst gewijzigd:21 februari 2018 15:53
printView this page in: English