Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekCentre for East Asian Studies Groningen

Keuzevak: Aziatische Filosofische Tradities

05 januari 2015

De Faculteit Wijsbegeerte biedt in 2014-2015 een inleiding in Aziatische filosofie. Hierbij wordt aandacht besteed aan filosofische tradities in India, China en Japan. De cursus is toegankelijk voor alle studenten van de RUG in de postpropedeuse.

In de 19e eeuw schreef Rudyard Kipling: ‘Oh, East is East and West is West, and never the twain shall meet’. Ook nu nog wordt vaak gedacht dat de verschillen tussen oosterse en westerse filosofie onoverbrugbaar groot zijn. Wie zich echter verdiept in de klassieke filosofische tradities van Azië komt snel tot de ontdekking dat de verschillen tussen westerse en oosterse denksystemen helemaal niet zo groot zijn. Evenals in Griekenland werden er in India en China vragen gesteld over argumentatieleer, logica, epistemologie, metafysica en ethiek.

Inhoud en opbouw
De eerste colleges behandelen de achtergronden en kenmerken van de Indiase filosofie . Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan de Upanishaden, de filosofie van de Boeddha en de klassieke hindoeïstische filosofische scholen.

Vervolgens behandelt de cursus filosofische tradities in China . Hierbij wordt ingegaan op het denken van Confucius, de Taoïsten en de Mohisten.
De Japanse filosofie wordt belicht door een kennismaking met de zen-filosofie van Dogen. Het slotcollege besteedt aandacht aan de verhouding tussen westerse en niet-westerse filosofie.

Vorm
Een deel van de hoorcolleges wordt verzorgd door gastsprekers die expert zijn op het betreffende gebied. Naast de secundaire literatuur worden in de werkcolleges ook primaire teksten gelezen.

Eindtermen
Studenten die de cursus afronden, hebben basiskennis van de hoofdstromen in de Aziatische filosofie en kunnen kritisch reflecteren over de overeenkomsten en verschillen met de eigen filosofische traditie.

Toegangseisen
Afgeronde propedeuse. Bij voorkeur een inleiding in de filosofie hebben gevolgd.

Studielast: 5 ECT

Rooster
Blok 2a (van februari tot april), woensdag 12-15u
De cursus bestaat uit acht colleges.

Contact
Dr. Pieter Boele van Hensbroek (p.boele@rug.nl)
Lucas den Boer (l.den.boer@rug.nl)

  • Kennismaking met belangrijke filosofen uit India, China en Japan
  • chtergronden van filosofie in Azië (Boeddhisme, Confucianisme, Taoïsme, Mohisme, Zen)
  • Nadenken over de overeenkomsten en verschillen met westerse filosofie
  • Bestuderen van primaire teksten
  • Gastcolleges van experts
Laatst gewijzigd:05 januari 2015 16:07

Meer nieuws