Skip to ContentSkip to Navigation
Langer mentaal fit door iets nieuws te leren? - Het CogFlex onderzoek

Contact

Weten of u mee kunt doen of heeft u vragen?

Wie kan er met de eerstvolgende cursus meedoen?

U kunt deelnemen aan het onderzoek als...

  • … u 65 jaar of ouder bent;
  • … u vrijwel geen geheugen- of stemmingsklachten ervaart
  • … uw eerste taal (moedertaal) Nederlands is;
  • … u dagelijks (bijna) alleen Nederlands spreekt;
  • … u niet vloeiend een andere taal spreekt of begrijpt, zoals Fries;
  • … u niet zo goed bent in het spreken en begrijpen van Engels;
  • … u in de afgelopen 20 jaar niet of weinig op een muziekinstrument hebt gespeeld;
  • … u beschikking heeft over een tablet of (laptop) computer met webcam, microfoon en internetverbinding, en u hier grotendeels mee overweg kan;
  • … u niet aan een neurologische aandoening lijdt (zoals epilepsie, dementie, of een neuromusculaire aandoening).

In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus zal het onderzoek volledig digitaal plaatsvinden. De eerstvolgende

Bent u geïnteresseerd in deelname? Vul dan de kennismakingsvragenlijst in. Mocht uit uw antwoorden blijken dat u misschien mee kunt doen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor een telefonisch vooronderzoek. De gegevens die u achterlaat in de vragenlijst worden alleen voor dat doeleinde gebruikt. De gegevens worden niet met anderen gedeeld en worden indien u niet geschikt blijkt voor het onderzoek vernietigd. Door drukte kan het soms wel langer dan een week duren voor u gebeld wordt, maar we zullen u hiervan op de hoogte stellen als dit het geval is. Mocht u andere vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via cogflex@rug.nl of ons telefoonnummer 06-42971746 (ma-vrij van 09:00-17:00).

Laatst gewijzigd:25 november 2021 10:57