Skip to ContentSkip to Navigation
Langer mentaal fit door iets nieuws te leren? - Het CogFlex onderzoek

Verloop van het CogFlex onderzoek

Wilt u ons helpen bij het beantwoorden van onze onderzoeksvraag? Dan kunt u zich bij ons aanmelden door middel van het contactformulier op deze website. Een onderzoeker van ons team belt u dan. In dit gesprek kunnen wij een eerste indicatie krijgen of u daadwerkelijk geschikt bent voor deelname (zie “Wie kan er meedoen”). Wanneer dat zo is, wordt u uitgenodigd voor een uitgebreider videogesprek. In dit gesprek stellen wij u een paar vragen over eventuele psychische klachten, uw stemming, motivatie en denkvermogen. Voor die afspraak plaatsvindt krijgt u een aantal vragenlijsten opgestuurd via e-mail, die ingevuld moeten worden door u en/of een naaste, zoals uw partner of een familielid.

Als u aan alle voorwaarden van het onderzoek voldoet, kunt u deelnemen aan het onderzoek. U wordt dan ingeschreven in de cursus Engels. Vlak voor de cursus begint vindt er een zogenaamde voormeting plaats, ook in een videogesprek. Voor die afspraak vult u weer vragenlijsten in over uw stemming, welzijn en denkvermogen. Ook worden er een aantal korte taken op papier en op de computer afgenomen. Als dat gebeurd is, gaat de cursus echt van start. U komt dan elke twee weken digitaal samen om een les Engels te volgen.

Drie maanden na de start van de cursus vindt weer een videogesprek plaats, waarin de vragenlijsten en taken van de voormeting worden herhaald. Dat doen we nog eens vier maanden na het einde van de cursus.

Plaats van het onderzoek

Alle metingen en de cursussen zelf vinden op dit moment plaats via videobellen, bijvoorbeeld door middel van Google Meet. U krijgt instructies over hoe u het beste deel kunt nemen aan deze videogesprekken. Ook kunnen wij u hier via de telefoon nog verder bij helpen.

Vergoeding voor deelname

Meedoen met de cursussen kost niets: u mag dus gratis deelnemen aan een professionele cursus Engels. Bij volledige deelname aan het onderzoek krijgt u bovendien een totale vergoeding van €100,- van ons. Dit bedrag is bedoeld om onkosten die u gemaakt heeft te vergoeden, en als blijk van waardering voor uw deelname. Als u eerder stopt met het onderzoek wordt u naar rato van deelname uitbetaald na de laatste meting.

N.B.: Het afronden van de cursus en deelname aan de bijbehorende nameting en vervolgmeting geldt als volledige deelname.

Laatst gewijzigd:30 april 2021 09:52