Skip to ContentSkip to Navigation
Langer mentaal fit door iets nieuws te leren? - Het CogFlex onderzoek

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met het CogFlex-onderzoek en het coronavirus?

In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus zal het onderzoek volledig digitaal plaatsvinden.

Krijg ik een vergoeding?

Iedere deelnemer krijgt een totale vergoeding van €100,- voor volledige deelname aan dit onderzoek. Het afronden van de cursus en deelname aan de bijbehorende nameting en vervolgmeting geldt als volledige deelname. Als u eerder stopt met het onderzoek wordt u naar rato van deelname uitbetaald na de laatste meting.

Kan het onderzoek worden afgebroken?

Deelname aan het CogFlex-onderzoek is geheel vrijwillig. Deelname aan het onderzoek kan daarom door u op elk moment zonder opgaaf van reden worden afgebroken. Wel verzoeken we u vriendelijk om dit zo snel mogelijk te melden aan de onderzoekers. De beslissing om te stoppen heeft geen nadelige gevolgen voor u.

Hoe worden mijn gegevens geregistreerd?

Uw persoonlijke gegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres) zullen enkel en alleen gedeeld worden met de onderzoekers binnen de CogFlex onderzoeksgroep. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen. Verder worden de persoonlijke gegevens verwijderd na het onderzoek. Ze worden dan ook niet gebruikt bij het verwerken van de onderzoeksresultaten. Onderzoeksgegevens (zoals uw antwoorden op vragenlijsten) zullen worden verwerkt met een deelnemerscode. Dit betekent dat uw onderzoeksgegevens op geen enkele manier teruggeleid kunnen worden naar u als persoon. Wanneer u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren, en inzien van uw anoniem gemaakte gegevens. Deze anonieme gegevens worden 10 jaar bewaard op de beveiligde netwerklocatie van de Rijksuniversiteit Groningen en in een online onderzoeksdatabase (DataVerseNL). Andere onderzoekers moeten de hoofdonderzoeker (prof. dr. Keijzer) om toestemming vragen om de anonieme gegevens uit deze database te gebruiken voor hun eigen onderzoek.

Heeft meedoen aan dit onderzoek algemene voordelen?

Het doel van dit onderzoek is om algemeen inzicht te krijgen in wat het leren van iets nieuws kan doen voor senioren. Door mee te doen helpt u dan ook de wetenschap vooruit op het gebied van gezond oud worden. Voor u persoonlijk kan dit onderzoek voordelig zijn omdat u zelf iets leuks leert, of nieuwe mensen leert kennen.

Wanneer kan ik deelnemen aan dit onderzoek?

Klik hier om een lijst met voorwaarden te zien om mee te doen.

Wie kan ik eventuele andere vragen stellen?

Mocht u vragen hebben voor, tijdens, of na het onderzoek, dan kunt u deze mailen naar cogflex@rug.nl of ons bellen op 06-42971746. Als u mee wilt doen, kunt u de kennismakingsvragenlijst en onze contactgegevens ook hier vinden.

Laatst gewijzigd:25 november 2021 10:56