Skip to ContentSkip to Navigation
Langer mentaal fit door iets nieuws te leren? - Het CogFlex onderzoek

Informatie over de cursussen

Wat voor cursussen zijn er?

Op dit moment bieden wij een online cursus Engels aan. In deze cursus leert u om (beter) Engels te spreken en begrijpen.

Wanneer en waar vindt de cursus plaats?

Er wordt van u gevraagd vijf dagen per week, 45 minuten per dag te besteden aan het oefenen met Engels. Wanneer of waar u dit doet mag u zelf kiezen. Daarnaast wordt van u gevraagd eens per twee weken een digitale, klassikale les bij te wonen. U ontvangt goede begeleiding in het technische aspect hiervan en hoe u in het digitale klaslokaal kunt komen.

Laatst gewijzigd:30 april 2021 10:25