Skip to ContentSkip to Navigation
Langer mentaal fit door iets nieuws te leren? - Het CogFlex onderzoek

Informatie over de cursussen

Wat voor cursussen zijn er?

Binnen het CogFlex onderzoek worden drie verschillende gratis cursussen aangeboden: een gitaarcursus, een cursus Engels en een lezingenreeks. Bij de gitaarcursus leert u gitaar spelen, bij de cursus Engels leert u om (beter) Engels te spreken en te begrijpen, en bij de lezingenreeks worden u lezingen aangeboden door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen over onderwerpen zoals dierentherapie of gebarentaal.

Welke cursus gaat u volgen?

U wordt willekeurig ingedeeld in één van de cursussen door middel van een loting. Dit betekent dus dat het een verrassing is welke cursus u gaat volgen. Als u mee wilt doen en geschikt blijkt voor deelname, vertellen we u in welke cursus u bent ingedeeld. Wisselen is niet mogelijk om de betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen waarborgen.

Wanneer en waar vindt de cursus plaats?

Als u in de muziek- of taalcursus wordt ingeloot wordt van u gevraagd vijf dagen per week, 45 minuten per dag te besteden aan het oefenen met Engels of gitaar spelen met materialen van de Leidse Onderwijsinstellingen (deze worden door de onderzoekers gratis aan u beschikbaar gesteld). Wanneer of waar u aan zelfstudie doet mag u zelf kiezen. Daarnaast wordt in beide cursussen van u gevraagd eens per twee weken een digitale, klassikale les bij te wonen. U ontvangt goede begeleiding in het technische aspect hiervan en hoe u in het digitale klaslokaal kunt komen.

Als u in de lezingenreeks wordt ingedeeld wordt ook van u verwacht om eens per twee weken een digitale lezing over verschillende wetenschappelijke onderwerpen bij te wonen, maar bij deze cursus hoeft u geen thuisstudie te volgen.

Wanneer vinden de klassikale lessen plaats?

De gitaarlessen vinden doorgaans op maandagen plaats. Het is nog niet bekend op welke dagen de lessen Engels en de lezingen plaatsvinden.

Laatst gewijzigd:23 november 2021 10:32