Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenOnderzoeksinstitutenCenter for Language and Cognition

Call for abstracts ICLaVe 2019 - (opens) June 1

08 mei 2018

26–28 June 2019
ICLaVE 2019


The following edition of the International Conference on Language Variation in Europe, ICLaVE 10, will be held in Leeuwarden/Ljouwert, the Netherlands, on 26–28 June 2019.  ICLaVE is one of the most important fora for research in the area of language variation in Europe. It aims at bringing together scholars of languages or language varieties spoken in Europe with the purpose of discussing empirical, methodological and theoretical issues in the study of language variation and change. The CLCG is co-organising this conference with the Fryske Akademy.

Invited speakers for the conference are:

·        Meredith Tamminga (University of Pennsylvania)
·        Benedikt Szmrecsanyi (University of Leuven)
·        Roeland van Hout (Radboud University Nijmegen)
·        Arjen Versloot (University of Amsterdam)

Important dates for the conference are:

·        1 June 2018 - Call published for individual papers and posters
·        20 August 2018 - Deadline for panel submissions
·        20 October 2018 - Deadline for individual paper and poster submissions
·        15 January 2019 - Registration opens (early-bird rate)
·        1 April 2019 - Early-bird rate ends
·        26-28 June 2019 - ICLaVE10 Conference

Please consult the website for more information: https://www.fryske-akademy.nl/en/iclave100/

Laatst gewijzigd:23 juli 2018 13:12

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...