Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenOnderzoeksinstitutenCenter for Language and Cognition

Symposium: Gevorderde Lezers met Dyslexie

When:Fr 11-01-2019 10:00 - 16:30
Where:Academiegebouw, Broerstaat 5, Groningen
Meer informatie over het symposium en de registratie is te vinden op de symposium website.

Posterpresentaties

Het symposium biedt tevens de gelegenheid eigen onderzoek te presenteren door middel van een poster. Er is ruim tijd gereserveerd voor de postersessie vroeg in de middag vlakbij de lunchruimte. Posters over alle aspecten van leesmoeilijkheden en dyslexie kunnen worden aangemeld. Zowel Engelstalige als Nederlandstalige posters zijn welkom, ook posters die eerder op andere congressen zijn gepresenteerd. U kunt uw poster aanmelden in het registratie formulier onderaan deze pagina.

Voorlopig Programma

Titels van lezingen zijn nog werktitels; definitieve titels worden spoedig bekend gemaakt.

Tijdstip:

Spreker & Onderwerp:

10.00

Ontvangst

10.30

Prof. Dr. Ir. Natasha Maurits Opening

10:40

Dr. Ellie van Setten Ontwikkelingsuitkomsten van kinderen met een familiair risico op dyslexie in groep 8

11:30

Dr. Wim Tops Slagen met dyslexie in het hoger onderwijs

12:00

Prof. dr. Peter de Jong Wegen naar geletterdheid

12:30

Postersessie

13:00

Lunch

14:00

Dr. Britt Hakvoort Auditieve Verwerking bij kinderen met (een familiair risico op) dyslexie

14.30

Prof.dr. Ben Maassen ‘Print tuning’: dé specifieke, leesgerelateerde ERP-component ?

15:00

Theepauze

15:30

Dr. Jolijn Vanderauwera SES, lezen en structurele verschillen in de Hersenen

16:00

Prof.dr. Aryan van der Leij Casuïstiek volwassenen met dyslexie