Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Research Institutes Centre Religion, Health and Wellbeing

Conferentie Rituele Competentie in de Geestelijke Verzorging

Wanneer:do 08-10-2020 09:00 - 15:00
Waar:Zoom

Elke geestelijke verzorger komt in zijn of haar praktijk met rituelen in aanraking: het opleggen van een hand, het inzegenen van een cel, het branden van wierook of het lopen van een vaste route. In de loop van de afgelopen decennia is in de geestelijke verzorging echter steeds meer de nadruk komen te liggen op het gesprek, en lijkt het ritueel het kind dat met het badwater is weggegooid. Dit gaat in tegen de dagelijks praktijk van de geestelijke verzorging waarin rituele competentie juist steeds belangrijker wordt, zoals tijdens een expertmeeting in 2019 geconstateerd werd. Tegelijkertijd bleek in diezelfde bijeenkomst dat in het competentieprofiel van de Beroepsstandaard van de VGVZ rituele competentie niet als aparte competentie wordt genoemd. In antwoord op dat hiaat organiseert het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV) in het najaar, op donderdag 8 oktober 2020 (09.00-15.00 uur), een conferentie over rituele competentie in de geestelijk verzorging. Gedurende de conferentie zal er vanuit allerlei perspectieven op rituele competentie gereflecteerd worden; zo komen onder meer een praktisch theoloog, een cultuurpsycholoog en een liturgie-wetenschapper aan het woord. De aanwezige geestelijke verzorgers krijgen daarnaast alle ruimte hun praktijkervaring in te brengen door middel van interviews, workshops en andere vormen van interactie. In de loop van de dag werken we gaandeweg naar een omschrijving van rituele competentie toe, die aan het einde van de dag gepresenteerd wordt.

Programma

 • 09.00 uur – Opening van de dag: dr. Jacques Körver, directeur UCGV
 • 09.10 uur – Het belang van rituele competentie: een tweetal praktijkverhalen
 • 09.30 uur – Uitwisseling eigen praktijkverhalen in tweetallen
 • 09.45 uur – Bestaand onderzoek en kennis I: cultuurpsycholoog dr. Joanna Wojtkowiak, Universiteit voor Humanistiek
 • 10.10 uur – Bestaand onderzoek en kennis II: liturgiewetenschapper prof. dr. Thomas Quartier, Radboud Universiteit
 • 10.35 uur – Offline pauze
 • 11.00 uur – Een werkdefinitie van rituele competentie: liturgiewetenschapper dr. Sam Goyvaerts, Tilburg School of Catholic Theology
 • 11.25 uur – Pitch met leerpunten uit eerdere trajecten in het HBO: lector theologie en levensbeschouwing dr. André Mulder, Hogeschool Windesheim
 • 11.40 uur – Rituele competentie in de opleiding van de toekomst: een voorstel door religiewetenschapper dr. Brenda Mathijssen, Rijksuniversiteit Groningen
 • 12.05 uur – Offline lunchpauze
 • 13.00 uur – Workshops in subgroepen
 • 14.15 uur – Conclusies en verdere ontwikkeling: plenaire discussie onder leiding van dr. Erik Olsman, Protestantse Theologische Universiteit, vice-directeur UCGV
 • 15.00 uur – Afsluiting