Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderzoekInstitutenCentre Religion, Health and Wellbeing

Centre Religion, Health and Wellbeing

Het centre for religion, health and well-being verbindt onderzoekers verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen rondom de thema’s gezondheid en welzijn. Wij doen onderzoek vanuit verschillende disciplinaire benaderingen, en werken veelal ook interdisciplinair samen, binnen en buiten de universiteit. Ons onderzoek bestrijkt een groot aantal thema’s zoals zingeving, spiritualiteit, ethische vraagstukken rondom het levenseinde en diversiteit in religieuze en culturele opvattingen van ziekte en gezondheid. Via het menu links vindt u meer informatie over ons onderzoek en onze netwerken. Het centrum voor RHW is geafflieerd aan de Aletta Jacobs School of Public Health.

Voor meer informatie, neem contact op met de directeur, Kim Knibbe.

printView this page in: English