Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderzoekVakgroepen

Vakgroepen Religie en Cultuur

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap behoort tot de oudste faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en vierde haar vierde eeuwfeest in 2014. Met haar onderzoek op het snijvlak van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen levert deze faculteit een belangrijke bijdrage aan de sterke wetenschappelijke reputatie die de RUG heeft, zowel in Europa als daarbuiten.

Sinds de dagen van Gerardus van der Leeuw (1890-1950), wereldberoemd godsdienstwetenschapper en oprichter van het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap (NGG), is het onderzoek en onderwijs aan de faculteit zich steeds meer gaan richten op de wisselwerking tussen religie en cultuur. In het onderzoek naar deze dynamische wisselwerking, worden processen van acculturatie en adaptatie, en het spanningsveld tussen religie en cultuur bestudeerd.

De faculteit telt drie vakgroepen, die de missie en het profiel van de faculteit vorm en inhoud geven; in hun onderzoek en onderwijs richten zij zich op drie belangrijke wetenschappelijke gebieden en maatschappelijke kwesties:

  • De verhouding tussen het jodendom, het christendom en de islam in hun formatieve fase;
  • Het continue belang van religie over de hele wereld, zowel in vergelijkend als in historisch perspectief;
  • Het verband tussen christendom, filosofie en het publieke domein in de westerse wereld.
Laatst gewijzigd:18 augustus 2015 16:06
printView this page in: English