Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderzoekQumranTeaching

Onderwijs

Onderwijs en onderzoek worden met elkaar verbonden op een wijze dat iets van het specifiek Groningse onderzoeksprofiel wordt geïntegreerd in de curricula van Theologie en Godsdienstwetenschap. Studenten Theologie en Godsdienstwetenschap raken zo al vroeg in hun opleiding bekend met de studie van Qumran en de Dode Zeerollen.

De Dode Zeerollen zijn belangrijk om het vroege Jodendom in bredere zin te begrijpen. Ze vormen een scharnierpunt tussen de Hebreeuwse Bijbel/het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De Dode Zeerollen stammen uit een periode waarin belangrijke kenmerken van Jodendom en Christendom gevormd werden. Naast Bijbelse manuscripten zijn er heel veel niet-Bijbelse teksten gevonden. Deze teksten werden ook door andere Joden buiten Qumran gelezen en geven een nieuw beeld van de Joodse cultuur in de oudheid.

Laatst gewijzigd:06 februari 2015 16:43
printOok beschikbaar in het: English