Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderzoekQumranResearch

Onderzoek

Het Qumran Instituut speelt een centrale rol in het onderzoek naar het vroege Jodendom en de Dode Zeerollen. De staf is betrokken bij het schrijven en redigeren van toonaangevende wetenschappelijke publicaties. Op dit moment werkt de staf van het Qumran Instituut aan twee grote onderzoeksprojecten.

Projecten

Het eerste project komt voort uit de in 2009 aan Popović toegekende NWO-VENI beurs en heeft betrekking op de relatie tussen de Dode Zeerollen en de Joodse opstand tegen de Romeinen. Tussen 66-70 na Christus voerden verschillende Joodse groepen in Judea oorlog tegen Rome. Ideologische motieven waren een belangrijke factor. De Dode Zeerollen uit Qumran maken het voor het eerst mogelijk om de denkbeelden van een concrete Joodse groep te onderzoeken. De invloedrijke bundel The Jewish revolt against Rome: Interdisciplinary Perspectives (Leiden: Brill, 2011) en de tentoonstelling over de Dode Zeerollen in het Drents Museum waren onderdeel van dit project.

Het tweede project heeft betrekking op het ontwikkelen en toepassen van digitale methoden betreffende een paleografische analyse van de Dode Zeerollen. Met behulp van nieuwe technieken als kunstmatige intelligentie en koolstofdatering in combinatie met paleografie (handschriftkunde) gaat Popović de komende vijf jaar in Groningen samen met Lambert Schomaker (Kunstmatige Intelligentie) en Hans van der Plicht (Centrum voor Isotopen Onderzoek) een nieuwe methode voor de Dode Zeerollen ontwikkelen die hij ‘Digitale paleografie’ noemt. Het doel van dit project is om de individuele auteurs achter de teksten van de Dode Zeerollen te identificeren, waardoor een compleet nieuw onderzoeksveld zal ontstaan.

Congressen

Ook is de staf betrokken bij de organisatie van en participatie bij internationale congressen (bv. Dead Sea Scrolls Meeting Groningen-Leuven-Helsinki-Göttingen; Jewish Cultural Encounters in the Ancient Mediterranean and Near Eastern World; Sharing and Hiding Religious Knowledge). Daarnaast wordt de website van de International Organization for Qumran Studies (IOQS; Internationale Organisatie voor Qumran Onderzoek) beheerd door het Instituut.

Laatst gewijzigd:12 juni 2015 15:31
printOok beschikbaar in het: English