Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderzoekQumranPublic

Tentoonstelling Dode Zeerollen

Psalmen_Courtesy of the Israel Antiquities Authority

Eerder persbericht - maart 2013

Archeologische topstukken van wereldformaat binnenkort in Assen te bewonderen

Een unieke tentoonstelling over de Dode Zeerollen tot stand gebracht door het Qumran Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, het Drents Museum te Assen en de Israel Antiquities Authority.

Na jaren van voorbereiding en intensieve inspanningen door het Drents Museum, de Rijksuniversiteit Groningen en de Israel Antiquities Authority (IAA), opent de Dode Zeerollententoonstelling op 9 juli van dit jaar. De wereldberoemde manuscripten, opgetekend rond het begin van onze jaartelling op geiten-en schapenleer, zijn tot 5 januari 2014 te bezichtigen. Directeur van het Qumran Instituut, Prof. Dr. Mladen Popović, is dé Dode Zeerollen-expert in Nederland en in die hoedanigheid aangetrokken als gastconservator van het Drents Museum. Mladen Popović is net terug van een reis door Israël samen met collega’s van het museum en een persdelegatie. Het gezelschap is rondgeleid langs onder andere Qumran en Massada aan de Dode Zee om aldaar te zien en te ervaren waar de documenten en objecten, die het Drents Museum in de tentoonstelling laat zien, vandaan komen, wat de geschiedenis is, waarom ze verborgen zijn, hoe ze gevonden werden en wat de betekenis is.

De Dode Zeerollen in de expositie zijn afkomstig van de IAA, de oudheidkundige dienst die het grootste deel van de rollen in bewaring heeft. Deze eeuwenoude, wereldberoemde teksten zijn waarschijnlijk tijdens de Joodse opstand tegen Rome (66-70 na Chr.) verstopt in grotten bij de nederzetting Qumran. De spectaculaire vondst van de rollen in de periode 1947-1956 zal ook op foto en film te zien zijn tijdens de expositie. De documenten en objecten uit de Oudheid worden in de expositie geplaatst in de culturele en historische context van de Grieks-Romeinse periode waarin ze zijn opgetekend (2de eeuw voor Chr. tot de 1ste eeuw na Chr.) De tentoonstelling past in het beleid van het Qumran Instituut om de Dode Zeerollen niet geïsoleerd maar in de brede culturele context van de oude wereld te bestuderen en om baanbrekend onderzoek naar het grote publiek te vertalen.

Al snel na de ontdekking van de eerste Dode Zeerollen was er sprake van Nederlandse betrokkenheid bij het onderzoek door de grote financiële bijdrage van KNAW en ZWO (de voorloper van NWO). Hierdoor is Grot 11 van Qumran de “Dutch Cave” gedoopt. Uiteindelijk is de publicatie van de meeste Grot 11 manuscripten volledig in Groningen uitgevoerd door Adam van der Woude, Florentino García Martínez en Eibert Tigchelaar. Van der Woude richtte in 1961 het Qumran Instituut op, dat sindsdien, nationaal en internationaal, een leidende rol speelt in het onderzoek naar de Dode Zeerollen en het vroege Jodendom.

Dankzij de inspanningen van Stichting Ubbo Emmius Fonds (UEF), het steunfonds van de Rijksuniversiteit Groningen, is begin 2009 de intensieve samenwerking tussen het Qumran Instituut en het Drents Museum tot stand gekomen. Vanwege deze samenwerking en met medewerking van het IAA, openen de partners in juli met trots de deuren van het Drents Museum om het publiek meer dan 2.000 jaar mee terug de geschiedenis in te nemen..

Ook zal deze zomer de derde editie van de Nederlandse vertaling “Rollen van de Dode Zee”, verzorgd door deskundigen van het Qumran Instituut uitkomen.

Laatst gewijzigd:17 februari 2016 15:16
printView this page in: English