Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Research CRASIS

28-11-'11 | Ancient World Seminar | Margreet Steiner| Nieuw archeologisch onderzoek te Tell Abu Sarbut in de Jordaanvallei: op zoek naar een Romeinse boerderij

Wanneer:ma 28-11-2011 16:15 - 17:30
Waar:zaal 130
Steiner
Steiner

Van 1988-1992 heeft een team van de Universiteit van Leiden archeologisch onderzoek verricht op tell Abu Sarbut in de oostelijke Jordaanvallei. Het onderzoek richtte zich met name op de middeleeuwse bewoning: Abu Sarbut bleek een centrum van de (riet)suikerproductie uit de Mammelukse tijd (ca. 1250-1500 AD).

In een smalle proefsleuf werden de verbrande resten aangetroffen van een laat-Romeins gebouw (2e-3e eeuw AD). De muren stonden nog een meter hoog en de kamers lagen vol met aardewerk en andere vondsten. Het is de bedoeling om dit gebouw, waarschijnlijk een boerderij of villa rustica, bloot te leggen. Het zou de eerste Romeinse boerderij zijn die in Jordanië wordt opgegraven. Het nieuwe onderzoek, dit keer in samenwerking met de theologische faculteit van de Universiteit van Groningen, zal zich richten op de ruimtelijke analyse van de vondsten en de economische aspecten van de nederzetting. Het eerste opgraafseizoen zal (Deo Volente / inch'Allah) in het voorjaar van 2012 plaatsvinden.

Margreet Steiner was co-directeur van de eerdere opgravingen van Abu Sarbut en heeft de resultaten gepubliceerd in het boek Sacred and Sweet (2008). Zij is gepromoveerd op de archeologie van Jeruzalem en heeft veel archeologisch onderzoek verricht in het Nabije Oosten. Tijdens de UNESCO-noodopgravingen in Beiroet was zij veldleider van het Nederlandse team, dat een deel van de Romeins-Byzantijnse souk heeft blootgelegd.

Kijk hier voor meer informatie over tell Abu Sarbut

> Ancient World Seminar