Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesResearchDepartmentsComparative Study of ReligionOnderzoek Geestelijke Verzorging

Onderzoek geestelijke verzorging

In de sectie godsdienstpsychologie & geestelijke verzorging wordt onderzoek gedaan naar de veranderende professie van geestelijke verzorging in de huidige maatschappij. Geestelijk verzorgers, vooral werkzaam in instellingen in de zorg, de krijgsmacht en justitie, dienen in te spelen op de ontwikkelingen in het veld van zingeving en religie. Er is een groot levensbeschouwelijk aanbod naast dat van de traditionele levensbeschouwelijke organisaties, zoals kerken en moskees. Mensen zoeken op heel verschillende manieren naar zin en levensoriëntatie, zowel op seculiere als op religieuze wijze. Verder wordt van geestelijk verzorgers gevraagd dat zij duidelijk maken wat de bijdrage van hun discipline aan de zorg als geheel is en dat zij participeren in multidisciplinaire overleggen en een bijdrage leveren aan kwaliteitszorg van de instelling.

Onderzoek wordt gedaan naar: Standaardisering van geestelijke verzorging in de praktijk (2008-2009); het ontwerp van een nieuw model geestelijke verzorging in het Martini Ziekenhuis te Groningen (2009-2010); Geestelijke verzorging en verliesverwerking (2005 – heden) en de beroepsidentiteit van de niet-ambtelijk gebonden geestelijk verzorger (2006-heden). Recent gestarte projecten betreffen: Narratieve zorg en welbevinden in de ouderenzorg, en Levensbeschouwing en dementie (in samenwerking met de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG).

 

Laatst gewijzigd:10 juli 2015 16:37