Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderzoekCentrum voor Religie en ErfgoedOnderzoek en Publicaties

Onderzoek en Publicaties

Doop in de Jordaan
Doop in de Jordaan

Het Centrum voor Religie en Erfgoed bestudeert de impact van het religieuze verleden in de hedendaagse Nederlandse, Europese en wereldwijde cultuur. Het concentreert zich op de volgende projecten:

Het religieuze verleden in de huidige samenleving

coördinatie: Prof.dr. Todd H. Weir


Het Centrum stimuleert kritische reflectie op de rol van religieus erfgoed in hedendaagse lokale, nationale en internationale politieke en publieke discussies. Het draagt bij aan filosofisch en theoretisch debat over cultureel en religieus erfgoed in de postseculiere samenleving.

projecten:

 • De cultuuroorlogen van de Legacy of Europe
 • Erfgoed en Interreligieuze Dialoog (Partners: Stichting Oude Groninger Kerken, Museum Catharijneconvent

Toe-eigening: Processen, Strategieën en Tactiek

coördinatie: Dr. Mathilde van Dijk

Dit cluster is gericht op onderzoek van hoe ideeën, praktijken, sites en voorwerpen uit het religieuze verleden worden hergebruikt in de hedendaagse cultuur, vaak als marker van de identiteit van een groep.
projecten:

 • De toe-eigening van de kerkvaders in de Moderne Devotie
 • Nederlandse identiteit en religieus erfgoed
 • Middeleeuwse elementen in hedendaagse populaire cultuur

Religie en Materiële cultuur

coördinatie: Dr. Andrew J. M. Irving

Dit onderzoekscluster heeft betrekking op de relatie tussen degenen die een religie praktiseren en de makers van de daarvoor nodige objecten en ruimtes. Voortbouwend op de onderzoekstraditie van het voormalig Instituut voor christelijk erfgoed, dat zich met christelijke kunst en architectuur in de Europese middeleeuwen en vroegmoderne tijd bezighield, wordt in het nieuwe Centrum materiële cultuur uit een breed scala van religies en culturele contexten bestudeerd.

projecten:

 • Kerken in beeld: Een database van c. 60000 afbeeldingen van c. 3000 kerken in Nederland.

Ritueel en liturgie: Geschiedenis, Theorie, Praktijk

coördinatie: Dr. Andrew J. M. Irving

 • Massamedia: Wijzigingen in het ontwerp van misboeken in de lange twaalfde eeuw

Publicaties:

 • Co-publicatie van het Jaarboek voor Liturgie-Onderzoek / Jaarboek voor Rituele en Liturgische Studies
 • Monografie Reeks: Liturgia Condenda onder de paraplu van het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies.

Kunst en Religieus Erfgoed

coördinatie: Dr. Lieke Wijnia (Postdoctoraal onderzoeker)

Beeldende kunst wordt niet alleen vaak gezien als alternatief voor institutionele religie, in geseculariseerde samenlevingen biedt kunst ook een manier om met de geschiedenis van religieuze ervaringen en cultuur om te gaan. Dit cluster onderzoekt de aanwezigheid van religieus erfgoed in moderne en hedendaagse kunst.

projecten:

 • Vergelijkend onderzoek naar het postseculiere karakter van moderne kunst in hedendaagse musea en kerken in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
 • Internationaal onderzoeksnetwerk Visionary Artists, Visionary Objects (1800 - now) , in samenwerking met de Universiteit van Manchester.
 • Veldwerk naar de rol van hedendaagse kunst in interreligious conflict en dialoog.

Partners:

Prof. Aaron Rosen, Rocky Mountain College, Billings, MT.

Dr. Naomi Billingsley, Manchester University

Laatst gewijzigd:25 augustus 2018 15:23
printView this page in: English