Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Research Centre for Religion and Heritage

Centrum voor Religie en Erfgoed

Welkom bij het Centrum voor religie en erfgoed. Dit instituut bevordert wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot religie en erfgoed, traint toekomstige experts en adviseert beheerders van religieus erfgoed. Ook zijn we beschikbaar voor het verzorgen van lezingen en publicaties gericht op iedereen die zich bij erfgoed en religie betrokken voelt. Zo hopen we een bijdrage te leveren aan het publiek debat over deze hoogst actuele thema’s.

Het CRH is de opvolger van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed, dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de discussie over erfgoed in Nederland. Voortbouwend op dit fundament houdt het nieuwe Centrum zich bezig met christelijke, islamitische, joodse en boeddhistische religieuze geschiedenis, alsook met theoretisch onderzoek naar het secularisme en de post-secularisme. Deskundigheid op deze terreinen is ruimschoots voorhanden op de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, waar het Centrum voor Religie en Erfgoed deel van uitmaakt.

Volg ons op Facebook en Twitter.

Nieuws

Er is op dit moment geen nieuws dat aan uw criteria voldoet.

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen die aan uw criteria voldoen.

printView this page in: English