Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesResearch

Over het instituut

Het wetenschappelijk onderzoek van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap is ondergebracht in het Centre for Religious Studies (CRS).

Het CRS bestrijkt een breed en gevarieerd onderzoeksterrein: van de studie van klassieke wereldgodsdiensten tot onderzoek van religieuze ontwikkelingen en normatieve en ethische vraagstellingen in de hedendaagse multiculturele samenleving.

Op welke periode of vraagstelling het onderzoek zich ook richt en vanuit welke discipline(s) het wordt aangevat, het CRS bestudeert religie steeds in wisselwerking met culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Multidisciplinair

Onze wetenschappelijke staf is multidiciplinair en bestaat uit theologen, religiewetenschappers, historici, filosofen, sociologen, antropologen en psychologen. Zij verzorgen de studieprogramma’s van de Research Master en de PhD-opleiding van de Graduate School of Theology and Religious Studies .

Vakgroepen

Het CRS kent drie vakgroepen. Elke groep werkt aan een eigen meerjarig onderzoeksprogramma. Een aantal speerpunten en aandachtsvelden zijn ondergebracht in instituten.

Excellent

Beweeglijkheid, inspelen op de internationale ontwikkelingen en het inslaan van nieuwe wegen kenmerken het onderzoek van het CRS, aldus het onderzoeksvisitatierapport van 2018. Dat rapport beoordeelde de kwaliteit, productie, relevantie en vitaliteit van het onderzoek als ‘zeer goed’ tot ‘excellent’.

Contact

Directeur  

Prof. dr. Mladen Popović

Leden

dr. Peter Berger     
dr. Kim Knibbe (Directeur Graduate School)
Prof. dr. Jacques van Ruiten
Prof. dr. Todd Weir
Gemma Hayes, MA (adv. namens PhDs)

Secretariaat        

mw. Willeke C. van de Pol
Telefoonnummer:   +31 (0)50 363 5591
E-mailadres: w.c.van.de.pol@rug.nl

Laatst gewijzigd:09 december 2019 13:50
printView this page in: English