Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesResearch

Centrum voor Religiewetenschap

Het wetenschappelijk onderzoek van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap is ondergebracht in het Centrum voor Religiewetenschap (Centre for Religious Studies - CRS).

Het CRS bestrijkt een breed en gevarieerd onderzoeksterrein: van de studie van klassieke wereldgodsdiensten tot onderzoek van religieuze ontwikkelingen en normatieve en ethische vraagstellingen in de hedendaagse multiculturele samenleving.

Op welke periode of vraagstelling het onderzoek zich ook richt en vanuit welke discipline(s) het wordt aangevat, het CRS bestudeert religie steeds in wisselwerking met culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees meer...

Agenda

Alle evenementen
printView this page in: English