Skip to ContentSkip to Navigation
Research Biografie Instituut

Avond van de Biografie

Erik Hazelhoff Prijzen uitgereikt op succesvolle Avond van de Biografie

De Avond van de Biografie op 8 april 2010 in Amsterdam was meer dan alleen de eerste uitreiking van de nieuwe Erik Hazelhoff Biografieprijs. Hoewel de uitreiking van de prijs voor de beste Nederlandstalige biografie van de afgelopen twee jaar het hoogtepunt van de avond was, ging het volgens presentator van de Avond Philip Freriks vooral om ‘het vieren van de Nederlandse biografiecultuur’.

De Nederlandse biografen hebben het een tijdje zonder een eigen prijs moeten stellen. Van 1991 tot 2000 was er de Dordtprijs voor de biografie, maar die ging helaas om financiële redenen ter ziele. Met de Erik Hazelhoff Biografieprijs is er nu een waardige opvolger gekomen. In de geest van de Soldaat van Oranje, journalist en schrijver Erik Hazelhoff Roelfzema is de prijs in het leven geroepen met het idee dat biografieën van veelbetekenende personen een voorbeeldfunctie kunnen vervullen en goedgeschreven levensverhalen de aandacht verdienen van een breed publiek. Landelijke kranten besteedden aandacht aan de prijs en in het televisieprogramma De Wereld Draait Door werd op diezelfde avond naar aanleiding van de uitreiking over biografieën gesproken.

Ook in De Rode Hoed waar de Avond plaatsvond, was de publieke belangstelling groot. De Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs had in samenwerking met het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, uitgeverij Het Spectrum, de Volkskrant en het Historisch Nieuwsblad een afwisselend programma samengesteld, dat muzikaal begeleid werd door het jazzrepertoire van Lisa Borey & Friends.

Naast de Biografieprijs werd bovendien voor het eerst de Erik Hazelhoff Aanmoedigingsprijs uitgereikt: een prijs voor de beste universitaire masterscriptie, bedoeld om jonge onderzoekers en schrijvers te stimuleren. Winnaar van de prijs werd Esther Zwinkels, met haar scriptie over het Overakker-complot, waarbij verzetsgroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog op Sumatra in opstand kwamen tegen de Japanse bezetter. Zwinkels kreeg aan het eind van de Avond de Aanmoedigingsprijs van vijfduizend euro uitgereikt uit handen van Karin Hazelhoff Roelfzema, de weduwe van de naamgever van de prijs, die speciaal voor deze avond was overgekomen uit Hawai’i. Ook zal de scriptie van Zwinkels als boek worden uitgegeven bij uitgeverij Het Spectrum.

In een forumdiscussie onder leiding van Volkskrant -hoofdredacteur Pieter Broertjes gingen Elsbeth Etty, Willem Otterspeer, Hans Renders en Aleid Truijens in de woorden van Broertjes ‘op zoek naar de ziel van de Nederlandse biografie’.

Voormalig Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn vertelde vervolgens hoe biografieën bij uitstek als inspiratiebron kunnen dienen voor jongeren om het overzicht en de grote lijn te bewaren in een onrustig tijdperk van snelle media, aldus Berlijn.

Bas Kromhout van het Historisch Nieuwsblad en Hans Renders interviewden de vijf biografen die de shortlist van de prijs hadden gehaald – uit een totaal van 104 inzendingen. Zo kregen Anet Bleich, Sjeng Scheijen, Hans Schoots, Marja Vuijsje en Jolande Withuis de mogelijkheid hun biografie voor het voetlicht te halen.

Voor Lisa Kuitert, hoogleraar boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, was als voorzitter van de vakjury de eer weggelegd de juryrapporten voor te lezen. Beschermvrouwe van de prijs H.K.H. Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld mocht vervolgens de prijswinnaar van de eerste Erik Hazelhoff Biografieprijs onthullen en uiteindelijk een van blijdschap verbouwereerde Jolande Withuis als winnaar feliciteren. Withuis ontving met de prijs een bedrag van vijftienduizend euro. Zo werd de eerste Erik Hazelhoff Biografieprijs ingesteld ter nagedachtenis aan de ene Nederlandse verzetsheld, Erik Hazelhoff Roelfzema, toegekend aan een uitmuntende vertelling over een andere verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog, Pim Boellaard.

 

Binne de Haan
Laatst gewijzigd:16 oktober 2012 11:25