Skip to ContentSkip to Navigation
Research Biografie Instituut

Congres Privé in de Politieke Biografie

Op 24 maart 2006 vond het congres “Privé in de Politieke Biografie” plaats in de Senaatskamer van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, georganiseerd door het Biografie Instituut en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

Om 10.30 uur stroomden de ruim 100 mensen binnen om met koffie ontvangen te worden in het Academiegebouw. De opening werd gedaan door dr. Hans Renders en onder het voorzitterschap van prof. dr. Jac Bosmans sprak vervolgens dr. Herman Langeveld over de politieke biografie als subspecialisme van de politieke geschiedschrijving. Dr. Gerrit Voerman sprak over de personalisering van de politiek, waardoor schrijven over de politiek steeds meer zal samenvallen met biograferen van politici.

Na de lunch wist prof. dr. Ruud Koole te vertellen dat in de kinderwagen, waarmee Wouter Bos gefotografeerd was, helemaal geen baby lag. Koole, tot voor kort partijvoorzitter van de PvdA, pleitte voor het invoeren van een gedragscode voor politici. Dr. Paul van der Steen illustreerde aan de hand van zijn biografie van J. Cals zijn stelling dat privé in de politiek er wel degelijk toe doet . Dr. Mineke Bosch sprak over het verschil dat gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen in de politiek en hoe dat vertaald wordt naar biografieën .

Drs. Jelle Gaemers sprak na de theepauze over Drees en hoe zijn foto was uitgekozen voor de campagne; hij leek zo op de vaders van de ondervraagden. Last but not least sprak prof. dr. Elsbeth Etty, wat nogal wat stof deed opwaaien. Zij had daarvoor ook al vanuit de zaal meegediscussieerd. Ze gaf alle sprekers, zoals ze zelf zei, ‘een beurt’ in haar slotbeschouwing. Mineke Bosch voelde zich zelfs nog genoodzaakt opnieuw het spreekgestoelte te beklimmen. Scherpe discussies tussen sprekers en de zaal volgden, die bij de borrel vrolijk werden afgerond.

Laatst gewijzigd:04 mei 2018 12:15