Skip to ContentSkip to Navigation
Research Biografie Instituut

Vacature

Promovendus Biografie Felix De Boeck (1,0 fte) (216021)

Functieomschrijving

Dit onderzoeksproject dient te leiden tot een promotie c.q. biografie. De schilder en boer Felix De Boeck (1898-1995) meldde zich in 1917 aan als lid van de kunstkring ‘Doe Stil Voort’ in Brussel. Hij ging echter ook zijn eigen weg en experimenteerde in diverse stijlen: neo-impressionisme, fauvisme, futurisme. Hij onderhield contacten met tal van kunstenaarskringen, zoals met De Ploeg uit Groningen. De Boeck was bovendien een verwoed lezer: Streuvels, de Scandinavische auteurs en Dostojevski. Ook de brieven van Vincent van Gogh waren een rijke inspiratiebron voor hem. Als pionier van de ‘zuivere beelding’, de zuidelijke variant van de Nederlandse ‘nieuwe beelding’, schreef De Boeck mee aan een soms vergeten episode uit de Belgische kunstgeschiedenis. De Boeck leent zich in de context van de ontwikkeling van abstracte kunst uitstekend voor een diepgaand onderzoek omdat hij erin slaagde een religieuze connotatie aan zijn werk te geven.

Via zijn werkzaamheden voor de tijdschriften Het Overzicht en Sept Arts is De Boeck een belangrijke kunstenaar en denker in een periode waarin op diverse plaatsen in Europa vernieuwingen gaande waren op het terrein van de abstracte kunst en het constructivisme. Anders dan in Nederland en in Frankrijk, ontwikkelde de abstracte kunst in Vlaanderen zich niet alleen in Antwerpen of andere stadskernen maar nadrukkelijk evenzeer in relatie tot de natuur. Daarom zal in dit onderzoek aandacht zijn voor kunstbewegingen en flankerende theoretici. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de onderzoeksmatige ontsluiting van het uitgebreide archief van Felix De Boeck wetenschappelijk en documentair begeleid wordt door het KADOC (Leuven).

Functie-eisen

• archiefonderzoek in Nederlandstalige en Franstalige instellingen
• deelnemen aan PhD-trainingen van de Graduate School for Humanities
• participatie in expert meetings van het Biografie Instituut
• het Archief Felix De Boeck classificeren en toegankelijk maken
• goede beheersing van het Nederlands en het Frans
• aantoonbare interesse in kunst, politiek en interbellum
• bereidheid het archief van Felix De Boeck toegankelijk te maken
• zelfstandig kunnen werken, en in teamverband kunnen werken
• het project in vier jaar kunnen afronden met een publicatie in boekvorm.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 2174,- bruto per maand tot maximaal € 2779,- (CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, in het laatste jaar bij volledige werktijd. Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Het betreft een fulltime aanstelling. Een aanstelling van 0,8 fte behoort tot de mogelijkheden. De aanstelling is in eerste instantie voor de periode van anderhalf jaar. Binnen dit jaar wordt bekeken of verlenging tot de mogelijkheden behoort. Dit is afhankelijk van het functioneren van de kandidaat. Bij een positieve uitkomst wordt de aanstelling verlengd met een periode van dertig maanden.

Solliciteren

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief vergezeld van een plan van opzet en curriculum vitae te sturen vóór 25.03.2016 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Prof.dr. Hans Renders, directeur Biografie Instituut, 050-3635816/06-53216666, j.w.renders rug.nl
  • Sergio Servellon, directeur FeliXart Museum, 02-3775722, sergio.servellon felixart.org

(gelieve niet te gebruiken voor het reageren op vacatures)

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 6.000 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

Het Biografie Instituut verzorgt vanaf de oprichting in 2004 onderwijs in de geschiedenis en theorie van de biografie. Behalve diverse theoretische publicaties zijn onder auspiciën van het instituut onder meer verschenen de biografieën van Helene Kröller-Müller, Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Loe de Jong.

Het FeliXart Museum in Drogenbos organiseert exposities van tijdgenoten en ‘nagangers’ van Felix De Boeck. Door reconstructies van historische exposities en retrospectieven van kunstenaars uit de historische avant-garde, neemt het museum een aparte plaats in het Vlaamse museumlandschap in. Met tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars wordt het belang getoond van het modernisme in de kunst van de vorige eeuw tot vandaag.

Extra informatie

Biografie Instituut
Groningen Research Institute for the Study of Culture

PDF Advertentie NRC

Advertentie Felix De Boeck NRC
Advertentie Felix De Boeck NRC

Vrijwilliger gezocht

Wie wil een dag per week als vrijwilliger of stagiaire op de burelen van het Biografie Instituut komen helpen met uiteenlopende ICT-werkzaamheden.

  • Nationaal Pseudoniemen Archief
  • Website Biografie Instituut

en andere lopende werkzaamheden

Inlichtingen: Hans Renders, tel. 050 3635816 mail: J.W.Renders@rug.nl

Laatst gewijzigd:08 januari 2021 15:23