Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenBiografie Instituut

Theorie

Journalistieke theorieën komen veelal uit de Verenigde Staten. Dat is ook meteen de verklaring waarom in de theorievorming bijna uitsluitend aandacht bestaat voor de politieke kant van het mediabedrijf (media als watchdog, als hoeder van de democratie). Maar de laatste jaren beginnen er ook angelsaksische publicaties over de connectie tussen journalistiek en literatuur te verschijnen. Als meest recente publicaties zijn te noemen John C. Hartsock met zijn A History of American Literary Journalism; The Emergence of a Modern Narrative Form (2000) en Jason Harding met zijn The Criterion; Cultural Politics and Periodical Networks in Inter-War Britain (2002). De biografische benadering van dit specialisme blijkt steeds een vruchtbare te zijn.

De politieke pers in Frankrijk wordt al vanaf de Franse Revolutie tot op vandaag met het weekblad Le Canard enchaîné sterk beïnvloed door literaire tradities maar ook door literaire en satirische stijlen, door medewerkers en door relaties met uitgeverijen. Uit de studie Le Canard enchaîné ou les Fortunes de la vertu; Histoire d’un journal satirique 1915-2000 van Laurent Martin (2000) komt naar voren dat dergelijke dwarsverbanden verregaande consequenties hebben voor de nieuwsselectie van Franse kranten. De grote aandacht voor kunst in de landelijke kranten is slechts een illustratie van deze stelling. Welke cultuurhistorische verklaring ligt hieraan ten grondslag? Dit type vragen biedt ruimte om onderzoek te doen behalve naar nieuwsselectie, beats, en stijlen, ook naar als kunst vermomde ideologieën, biografica, intellectuele geschiedenis, uitgeverijgeschiedenis en de rol van journalistieke tijdschriften. Kijken we naar de geschiedenis van De Arbeiderspers, Het (Vrije) Volk en andere sociaaldemocratische instituties dan blijkt hier een veelomvattend terrein braak te liggen. Een biografie van J.F. Ankersmit of Klaas Voskuil zou ons veel kunnen leren over het redactionele beleid van Het Volk in het interbellum, maar ook over de sociaaldemocratische journalistiek in het algemeen uit die periode.

 

Laatst gewijzigd:16 oktober 2012 11:25
printOok beschikbaar in het: English