Skip to ContentSkip to Navigation
Research Biografie Instituut

Stichting Democratie en Media

De vestiging van het Biografie Instituut door de Groningse Letterenfaculteit is financieel mogelijk gemaakt dankzij Stichting Democratie en Media (voorheen Stichting Het Parool). De doelstelling van deze stichting is het bevorderen van pluriforme opiniërende media in een democratisch staatsbestel. Mede in het kader van deze doelstelling subsidieert de stichting initiatieven die hier een wezenlijke bijdrage aan kunnen leveren. Geheel in de geest van Stichting Democratie en Media en van de Letterenfaculteit van de RUG is het Biografie Instituut inhoudelijk onafhankelijk van externe financiers.

 

 

Laatst gewijzigd:16 oktober 2012 11:24