Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenBiografie Instituut

De biografie als specialisme

Het specialisme biografie houdt een duidelijke keuze in voor de cultuurhistorische richting. De pers geldt als een representatie van een bepaalde cultuur. Een en ander behoeft nadere uitwerking, maar duidelijk is wel dat naast analyse van taal, stijl en genre de ‘biografische connectie’ tussen journalistiek en culturele instituties onderzocht moet worden.

Uit de biografie als journalistiek genre heeft zich, hoe paradoxaal ook, steeds meer de academische biografie ontwikkeld. In memoria, overlijdensadvertenties en zogenaamde profielen hebben altijd gediend om een impliciet programma aan de man te brengen. Een inspirerende studie op dit terrein is van Janice Hume, Obituaries in American Culture (2000). Zij beschrijft hoe overlijden voor Amerikaanse kranten in de negentiende eeuw steeds een andere ideologische rol speelde. Haar onderzoek naar ‘dood en sociale klasse’ en ‘dood in (burger)oorlogstijd’ toonde aan dat overlijden een dankbare aanleiding voor journalistieke vernieuwing is. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog werden in kranten necrologieën geplaatst van gesneuvelde burgers die daarvoor nooit de krant haalden.

Nader onderzoek zal moeten verduidelijken welke consequenties een dergelijke verandering tot gevolg had, maar het lijdt geen twijfel dat de necrologie als journalistiek genre en de biografie als academisch specialisme convergerend werken waar het de cultuurhistorische onderkenning van het vrijdenkende individu en zijn omgeving betreft. Deze enigszins filosofische vaststelling biedt ruimte aan allerlei typen biografieën van mediagerelateerde personen. Door biografisch onderzoek kan de institutionele persgeschiedenis een nieuwe impuls krijgen. In kringen van De Amsterdammer, De Nieuwe Amsterdammer, Haagsche Post, Het Volk, Het Vrije Volk, Het Parool en in ettelijke andere titels van dag-, week- en maandbladen figureerden diverse journalisten, politici en schrijvers die een biografie waardig zijn.

Laatst gewijzigd:08 oktober 2015 16:05
printOok beschikbaar in het: English