Skip to ContentSkip to Navigation
Research Biografie Instituut

Rond de tafel bij het NIOD

Rond de tafel bij het NIOD

 

Maandelijks onderzoeksseminar bij het NIOD.

Op donderdagmiddag van 15.00-17.00 uur in de vergaderzaal van het NIOD

Een spreker & referent(en) met discussie en na afloop een borrel

Iedereen is welkom

In verband met de zaalcapaciteit wordt u verzocht zich aan te melden via e-mail:

m.van.kessel niod.nl

 

Programma najaar 2006

28 september:De biograaf en de oorlog, prof. dr. Hans Daalder

26 oktober:Genocide and Collaboration in Eastern Europe, dr. Ruth Bettina Birn

30 november:Oorlogsgeschiedenis is wereldgeschiedenis, dr. Kees Ribbens

21 december:Een klein land en de Grote Oorlog, dr. Conny Kristel

28 september: De biograaf en de oorlog

Spreker: prof. dr. Hans Daalder

Referenten: dr. Hinke Piersma en drs. Tessel Pollmann

 

De biografie bloeit in Nederland  als nooit tevoren. Vanmiddag gaat het over de vraag welke plaats de oorlog krijgt  in dit genre. Welke bronnen hebben we om te weten te komen wat de hoofdpersoon in de oorlog deed en meemaakte? Laten wetenschappelijke biografen zich in met begrippen als ‘verwerking’? Wordt de periode ’40-’45 gezien als een breuk die het naoorlogs leven kleurde en, bijvoorbeeld, motiveerde tot een bepaalde levenshouding?

 

Hans Daalder was hoogleraar in de Wetenschap der Politiek aan de Universiteit Leiden.Samen met historicus Jelle Gaemers werkt hij aan een vierdelige politieke biografie van Willem Drees, waarvan de eerste delen zijn verschenen. Daalder werkt nu aan het slotdeel over Drees premierschap en diens jaren als ‘elder statesman’.

De referenten voltooiden recentelijk biografische portretten van verzetsman Jaap le Poole (Piersma) en minister van Wederopbouw J. A. Ringers (Pollmann).

 

26 oktober: Genocide and Collaboration in Eastern Europe

Spreker: dr. Ruth Bettina Birn

Referenten: dr. Karel Berkhoff en dr. Guus Meershoek

 

Ruth Bettina will speak about some themes she developed in her recent book about the security police in Estonia. It is well known how the local population in certain parts of Eastern Europe welcomed the invading Germans as liberators from the communist rule. Much less is known about a more close collaboration, for instance on the level of German security police. Here Estonians (some of them former police officers) collaborated completely. Case files on the persecution of Jews, communists, gypsies and ‘anti-social’ people show commonly held views but also discrepancies in opinion between Germans and Estonians

 

De Canadese historica Ruth Bettina Birn is specialist op het gebied van de politionele repressie in Oost-Europa onder de nationaalsocialistische bezetting. Haar meest recente boek Die Sicherheitspolizei in Estland 1941-1944. Eine Studie zur Kollaboration im Osten (2006) behandelt de rol van Estse eenheden in het Duitse terreurregime. Birn promoveerde in 1985 op Die Höhere SS- und Polizeiführer. Himmlers Vertreter im Reich und in den besetzten Gebieten.

30 november:Oorlogsgeschiedenis is wereldgeschiedenis

Spreker: dr. Kees Ribbens

Referenten: dr. Remco Raben

 

De term Tweede Wereldoorlog verwijst naar een geografische entiteit die misschien wel te groot is om te bevatten: de wereld. Door globalisering en migratiestromen groeit de bewustwording van de mondiale impact van de oorlog, en daarmee ook het bewustzijn van de uiteenlopende betekenissen van oorlogservaringen en -herinneringen. In hoeverre vormen, naast de Februaristaking, ook de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de inzet van Marokkaanse soldaten in Zeeland onderdeel van de Nederlandse geschiedenis?

 

Kees Ribbens gaat per 1 oktober bij het NIOD werken aan het onderzoeksproject ‘De oorlog van verre. De Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van de “Nieuwe Nederlanders”’. Hij promoveerde in 2001 op ‘Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland, 1945-2000’ , is als historicus verbonden aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en was eerder werkzaam aan de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

21 december:Een klein land en de Grote Oorlog

Spreker: dr. Conny Kristel

Referenten: prof. dr. Gerhard Hirschfeld en dr. Wim Klinkert

 

De slagvelden van het westelijk front zijn voor historisch geïnteresseerde Nederlandse toeristen een populair reisdoel geworden. De militaire dimensie van de Eerste Wereldoorlog spreekt kennelijk tot de hedendaagse verbeelding. Maar hoe keken tijdgenoten in Nederland naar het militaire geweld van de Grote Oorlog? Waren ook zij gefascineerd door de details van de oorlogsvoering? Of waren ze gepreoccupeerd met andere kwesties of dimensies van het conflict?

 

Conny Kristel is senior onderzoeker en coördinator extern gefinancierd onderzoek bij het NIOD. Zij promoveerde in 1998 op Geschiedschrijving als opdracht. Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong over de jodenvervolging. Momenteel houdt zij zich bezig met Nederlandse percepties van militair geweld tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 

Nadere informatie:

David Barnouw

0654276135

Laatst gewijzigd:16 oktober 2012 11:24