Skip to ContentSkip to Navigation
Research Biografie Instituut

Biografie & Pedagogie

.
.

18 en 19 november, Nationaal Onderwijsmuseum Rotterdam

De hedendaagse discussie over de status van het onderwijzersberoep gaat terug tot in de negentiende eeuw. Het geijkte beeld van de (hoofd)onderwijzer – het ging hier altijd om mannen – als een van de dorpsnotabelen blijkt niet te kloppen: al vanaf het begin, toen er gerenommeerde opleidingen ontstonden en de beroepsgroep zich sterk professionaliseerde, vonden onderwijzers dat ze wat status en salaris betreft niet genoeg waardering kregen. Was het eindstation van een carrière een onderwijzerspost in een stad of in de provincie, dan werd dit door de persoon in kwestie niet zelden beschouwd als een mislukking. De kwekelingenopleiding was daarom voor velen een opstap naar een ander, maatschappelijk meer gewaardeerd beroep, zoals journalist, schrijver, leraar in het middelbaar onderwijs, hoge ambtenaar en zelfs politicus.
  De invloed van onderwijzers en pedagogen op het maatschappelijke leven in de negentiende en de twintigste eeuw was niet gering. Oudonderwijzer Theo Thijssen (1879-1943) bijvoorbeeld ontpopte zich als literator, vakbondslid en later ook als SDAP-politicus in de Amsterdamse gemeenteraad en de landelijke politiek. Gezien zijn afkomst, hij werd geboren in een arm schoenmakersgezin in de Jordaan, is het niet vanzelfsprekend dat Thijssen onderwijzer werd en uitgroeide tot een landelijk bekend politicus. Dat hij op de maatschappelijke ladder omhoog kon klimmen, lag aan het feit dat hij, de talentvolle maar in wezen kansloze jongen uit een lagere klasse, met een rijksbeurs werd toegelaten op de bekende Haarlemse Rijkskweekschool voor Onderwijzers. Thijssen was geen uitzondering. Het onderwijzersberoep was de manier om hogerop te komen.
  Theo Thijssen, de socialistische onderwijzer, maar ook protestantschristelijke, rooms-katholieke en liberale onderwijzers en pedagogen die eenzelfde weg aflegden, hadden maatschappelijke idealen die ze wilden verwezenlijken. Wat is de invloed van de afkomst op de latere loopbaan geweest? Welke rol speelden ideologie en religie in deze carrière?
  Tijdens het congres Biografie & Pedagogie staat de invloed van afkomst en persoonlijkheid van onderwijzers en pedagogen op het maatschappelijk leven centraal.

Deelnamekosten, inclusief congresbundel €35, studenten €25.

Inschrijven kan door te mailen naar i.l.hengeveld rug.nl en het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer IBAN NL06ABNA0978593197, t.n.v. Biografie Instituut.

Organisatie: Biografie Instituut/Rijksuniversiteit Groningen, Nationaal Onderwijsmuseum Rotterdam en Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen Groningen/Utrecht.

Informatie over het programma kunt u lezen in de brochure.

Laatst gewijzigd:16 oktober 2013 09:33