Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenBiografie Instituut

Oneigentijdse individuen

Oneigentijdse individuen
Oneigentijdse individuen

Oneigentijdse individuen centraal in nieuw onderzoeksproject

Met het project Oneigentijdse individuen is een nieuwe onderzoekslijn van start gegaan aan het Biografie Instituut (Rijksuniversiteit Groningen). In het project zal worden onderzocht hoe biografieën inzicht kunnen bieden in sociaal-politieke transities en actuele maatschappelijke vraagstukken.

Biografisch onderzoek naar oneigentijdse individuen oftewel ‘maatschappelijke pioniers’ staat centraal. Het gaat dan om individuen die door hun denken en handelen bestaande maatschappelijke verhoudingen en structuren bekritiseerden of een nieuwe vorm gaven, of tijdens ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen in staat waren een eigen ‘kritisch’ pad te volgen. De Stichting Democratie en Media fungeert als maatschappelijk en financieel partner van het project. Vanuit het Biografie Instituut is dr. Binne de Haan aangesteld als eerste uitvoerend onderzoeker van het project.

‘Vooroplopende’ en innovatieve individuen kunnen als uitgangspunt worden genomen, maar ook figuren die niet (direct) tot de maatschappelijke elite behoorden of gingen behoren, of in hun tijd onbekend waren. De thema’s omvatten onder meer sociaal protest, activisme/anarchisme, emancipatiebewegingen, publieke opinie, culturele en politieke hegemonie, archieven, sociaal-economisch denken, burgerlijke ongehoorzaamheid.

Wetenschappelijke onderzoekers en geïnteresseerde burgers zullen worden uitgenodigd om bij te dragen aan dit project en suggesties te geven. De resultaten zullen digitaal (website, e-uitgaven) en in print (tijdschriften, boek) gepubliceerd en verspreid worden. Ook zullen publieke bijeenkomsten worden georganiseerd. Biografisch onderzoek kan zo de bijdragen van individuen in collectieve transities zichtbaar maken en inspiratie bieden voor handelingsstrategieën in actuele maatschappelijke kwesties.

Contact: dr. Binne de Haan, e-mail: B.B.J.de.Haan@rug.nl

Website Stichting Democratie en Media

Laatst gewijzigd:07 september 2017 16:52
printOok beschikbaar in het: English